Contact

Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Het decanaat

Scholengemeenschap Were Di levert een bijdrage in brede zin aan de ontwikkeling van jonge mensen. Hierbij houdt de school rekening met de tijd en maatschappij waarin de jongeren leven. Dit vertaalt zich onder andere naar een actief beleid op het gebied van Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) van de leerlingen. LOB heeft tot doel de leerlingen zicht te laten krijgen op het keuzeproces waarin zij zitten. We brengen samen met hen hun interesses, kwaliteiten, competenties en keuzestrategieën in kaart.  

Havo/vwo

De begeleiding op het gebied van LOB wordt binnen de sector havo/vwo in de eerste lijn uitgevoerd door de mentoren. Naast mentoren spelen ook de vakdocenten en andere medewerkers van school een rol in de LOB-ontwikkeling van de leerling. De twee decanen die werkzaam zijn voor de sector havo/vwo faciliteren en ondersteunen de mentoren. Daarnaast organiseren zij onder andere voorlichtingsavonden, LOB-dagen per jaarlaag en klassikale en individuele trainingen. Ze geven ook informatie en verzorgen voor leerlingen individuele begeleiding bij de profielkeuze en/of studie- en beroepskeuze. Meer informatie over het werk van de decanen van havo/vwo is te vinden op de site van hun decanaat:        "De Brug". 

Decanen havo/vwo:     Martine Buijsen bn@sgweredi.nl  
                                    Tanja van Lanen la@sgweredi.nl 

Telefoon: 040-2074716 
Decanen-havo-vwo@sgweredi.nl   

Vmbo

Binnen het Vmbo is de mentor de spil in het begeleiden van leerlingen in hun loopbaanoriëntatie- en keuzeproces. Ondersteunend hierin zijn de vakdocenten en het decanaat. Het decanaat organiseert diverse LOB-activiteiten zoals de Bedrijvendag, de voorlichtingsavond Mbo-opleidingen en de arbeidsoriënterende stage. Ook heeft het decanaat voor LOB-begeleiding een ondersteunende rol richting mentoren en vakdocenten. Het decanaat houdt mentoren, docenten, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het MBO. Het decanaat geeft bijvoorbeeld informatie over het aanmelden bij een vervolgopleiding, meeloopdagen, open dagen, enzovoort. Daarnaast is het decanaat betrokken bij de overstap van leerlingen uit GT4 die naar Havo 4 willen.
Leerlingen en/of ouder(s)/verzorger(s) kunnen ook voor een individueel gesprek terecht bij het decanaat bijvoorbeeld wanneer de leerling het moelijk vindt om een keuze te maken voor een leuke, passende en geschikte vervolgopleiding.

Decanen vmbo: Elke de Kimpe ki@sgweredi.nl 
                          Brigitte Hölzken hz@sgweredi.nl 

Telefoon: 040-2074738


Wilt u meer weten over Buitenschools leren ? mail naar: buitenschoolsleren@sgweredi.nl

Wilt u meer lezen over hoe Were Di tbv Buitenschools leren samenwerkt met bedrijven, instellingen en organisaties ? Klik dan hier  Webdesign & Webdevelopment by Webtraders