Contact

Kennismaken en aanmelden groep 8


Natuurlijk is het belangrijk dat je kennis kunt maken met je nieuwe school.
Hiervoor hebben we in januari twee oriëntatiemiddagen gehouden waarop minilesjes werden gegeven. Op die manier kreeg je een goed idee hoe het er aan toe gaat op het Voortgezet Onderwijs.

Daarnaast was er natuurlijk de Open Dag waarop je samen met je ouders de hele school kon bekijken. Zo kregen jij en je ouders een goede indruk van wat Were Di allemaal te bieden heeft.

Alle leerlingen zijn in juni welkom op een kennismakingsmiddag. Die middag maken de nieuwe brugklassers kennis met hun klas en mentor. Natuurlijk kun je die middag ook bij ons terecht met vragen over de school.    

 

Voorlichtingsavonden ouders groep 8

Op maandagavond 21 november waren 200 ouders van groep 8-leerlingen bij Were Di voor een voorlichting over havo, atheneum en gymnasium. De presentatie treft u hier aan.

Op dinsdagavond 22 november waren 270 ouders van groep 8-leerlingen van basisscholen bij Were Di voor een voorlichting over de verschillende mogelijkheden in het vmbo. De ouders konden in twee rondes informatie krijgen over het Kernteam (de presentatie vindt u hier, basis/kader en de dakpan-klas kader/gemengd theoretisch (de presentatie vindt u hier), gemengd/theoretisch en de dakpan-klas vmbo/havo (de presentatie vindt u hier) en Were Di Drie (de presentatie vindt u hier)

Oriëntatie 

Een foto-impressie van de oriëntatiemiddag op 11 januari 2017:

  

  

  

        

Een foto-impressie van de oriëntatiemiddag op 25 januari 2017:

    

   

     

Inschrijven

Bij inschrijving verzoeken wij u een kopie (voor- én achterkant) van het identiteitsbewijs van uw zoon of dochter te overleggen. Ook vragen wij u, indien u in het bezit bent van aanvullende informatie of onderzoeken die van belang zijn voor de toelating, een kopie hiervan bij de inschrijving mee te nemen (niet zijnde het onderwijskundig rapport, dit wordt digitaal door de basisschool aangeleverd).

Indien Were Di uw keuze is, moet u het inschrijfformulier van het Samenwerkingsverband (RSV) samen met het aanvullende formulier van Were Di ingevuld mee nemen. Het formulier van het Samenwerkingsverband krijgt u van de basisschool, het formulier van Were Di kunt u hier downloaden.

Ons samenwerkingsverband bestaat uit de volgende gemeenten: Eindhoven, Veldhoven, Son en Breugel, Eersel, Best, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Bladel, Valkenswaard, Reusel-De Mierden, Bergeijk, Waalre, Oirschot, Heeze-Leende (postcodes 5595 en 6029). Indien de basisschool van uw kind buiten ons Samenwerkingsverband ligt, kunt u  hier een inschrijfformulier downloaden.  

Om een goede start te kunnen maken met eventuele noodzakelijke begeleiding van uw kind, vragen wij u om een vragenlijst in te vullen (hier downloaden) en mee te nemen naar de inschrijving.

Herzien schooladvies

Uw kind heeft voor 1 maart een schooladvies gekregen. Op basis van dit advies is uw kind aangemeld op onze school. In april wordt de verplichte eindtoets afgenomen. De uitslag van deze toets geeft een score aan met een daarbij behorend onderwijsniveau. Als dit onderwijsniveau hoger is dan het schooladvies zal de basisschool heroverwegen of het schooladvies wordt herzien. De basisschool kan dan besluiten om het oorspronkelijke advies te handhaven of om het naar boven bij te stellen. De basisschool is dus niet verplicht om het advies bij te stellen maar moet daar wel over nadenken.

Indien het advies wordt herzien zal de basisschool met ons contact opnemen en toelichten waarom het advies is herzien. Als u de aanmelding wilt wijzigen naar een ander onderwijsniveau neemt u op 22 of 23 mei contact op met Were Di. Zonder uw verzoek wordt de aanmelding niet gewijzigd.

Als u besluit om uw kind aan te melden op een andere school, bijvoorbeeld omdat er geen plaats meer is in de klas met een hoger onderwijsniveau kunt u uw kind op 22 en 23 mei aanmelden op een andere school. U haalt dan eerst het dossier van uw kind op bij Were Di en u neemt dat mee bij de aanmelding op de volgende school. 

Op dit moment hebben we nog ruimte op:

gymnasium 13 plaatsen

havo/vwo 9 plaatsen

vmbo/havo 7 plaatsen

gemengd/theoretisch 1 plaats

kader/gemengd-theoretisch en kader 5 plaatsen

Indien er meer verzoeken dan plaatsen zijn, wordt toegewezen op volgorde van geschiktheid. Hierbij kijken we naar alle gegevens (leerrendementen op de didactische gebieden, CITO-score, leerlingkenmerken en evt. IQ-score).

 

Kennismaking nieuwe brugklassen

  • 21-06-2017


Webdesign & Webdevelopment by Webtraders