Contact

overstappen van VO naar VO

Inschrijving leerlingen van andere VO-scholen.

Graag van tevoren telefonisch een afspraak maken met de betreffende afdeling:

Bij inschrijving verzoeken wij u mee te nemen:

- een kopie (voor- én achterkant) van het identiteitsbewijs van uw zoon of dochter

- een inschrijfformulier, dit kunt u hier downloaden.

- een vragenlijst over uw kind, op basis waarvan eventueel. begeleiding mogelijk is, kunt u hier downloaden

- indien van toepassing: aanvullende informatie of onderzoeken die van belang zijn voor de toelating. Indien van toepassing worden profiel- of sectorkeuzes met de daarbij behorende vakken in kaart gebracht.


Instroom externe leerlingen met HAVO-diploma in 5VWO: 

Leerlingen van buiten onze school zijn van harte welkom bij Were Di als ze van de school waar ze het HAVO-diploma hebben behaald een positief advies hebben op het gebied van werkhouding, zelfstandigheid en motivatie. Daarnaast kunnen ze worden toegelaten als ze geslaagd zijn met een gemiddelde van 6,5 of hoger zonder onvoldoende voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Het examenpakket HAVO moet aansluiten bij het gekozen VWO-profiel. 

Instroom externe leerlingen met VMBO GT-diploma in 4HAVO:

Leerlingen van buiten onze school zijn van harte welkom bij Were Di als ze van de school waar ze het VMBO GT-diploma hebben behaald een positief advies hebben op het gebied van werkhouding, zelfstandigheid en motivatie. Daarnaast kunnen ze worden toegelaten als ze geslaagd zijn met een gemiddelde van 6,8 of hoger. Het examenpakket VMBO GT moet aansluiten bij het gekozen HAVO-profiel. 

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders