Contact

overstappen van VO naar VO

Inschrijving leerlingen van andere VO-scholen.

(in het VMBO-Onderbouw gebouw). Graag van tevoren telefonisch een afspraak maken met de betreffende afdeling:

22 mei 2017 van 17.00 - 19.00 uur

23 mei 2017 van 17.00 - 19.00 uur


Bij inschrijving verzoeken wij u mee te nemen:

- een kopie (voor- én achterkant) van het identiteitsbewijs van uw zoon of dochter

- een inschrijfformulier, dit kunt u hier downloaden.

- een vragenlijst over uw kind, op basis waarvan eventueel. begeleiding mogelijk is, kunt u hier downloaden

- indien van toepassing: aanvullende informatie of onderzoeken die van belang zijn voor de toelating. Indien van toepassing worden profiel- of sectorkeuzes met de daarbij behorende vakken in kaart gebracht.

 

Op dit moment hebben wij voor schooljaar 2017-2018 nog ruimte op:

opleiding en leerjaar

aantal

gymnasium 2

11

gymnasium 3 

10

vwo 4

10 (afhankelijk van profiel/vakkeuze)

vwo 5

10 (afhankelijk van profiel/vakkeuze)

vwo 6

10 (afhankelijk van profiel/vakkeuze)

atheneum 2

10

atheneum 3

10 

havo 2

0

havo 3

3

havo 4

20 (afhankelijk van profiel/vakkeuze)

havo 5

0

gt 2

gt 3

8 (afhankelijk van vakkeuze)

gt 4

17 (afhankelijk van vakkeuze)

kernteam kader 2

0

kader 2

4 (alleen voor afstromers van gt 1) 

kader 3

0 (voor profiel Economie & Ondernemen)

5 (voor profiel Zorg & Welzijn) 

0 (voor profiel PIE)

0 (voor profiel BWI)

0 (voor profiel M&T)

kader 4

0 (voor profiel Economie & Ondernemen)

0 (voor profiel Zorg & Welzijn) 

4 (voor profiel PIE)

0 (voor profiel BWI)

0 (voor profiel M&T)

kernteam basis 2

0

basis 3

0 (voor profiel Economie & Ondernemen)

1 (voor profiel Zorg & Welzijn) 

0 (voor profiel PIE)

0 (voor profiel BWI)

0 (voor profiel M&T)

basis 4

0 (voor profiel Economie & Ondernemen)

0 (voor profiel Zorg & Welzijn) 

0 (voor profiel PIE)

0 (voor profiel BWI)

0 (voor profiel M&T)

Were Di Drie 2

Were Di Drie 3

0

Were Di Drie 4

0


Instroom externe leerlingen met HAVO-diploma in 5VWO:

Leerlingen van buiten onze school zijn van harte welkom bij Were Di als ze van de school waar ze het HAVO-diploma hebben behaald een positief advies hebben op het gebied van werkhouding, zelfstandigheid en motivatie. Daarnaast kunnen ze worden toegelaten als ze geslaagd zijn met een gemiddelde van 6,5 of hoger zonder onvoldoende voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Het examenpakket HAVO moet aansluiten bij het gekozen VWO-profiel. 

Instroom externe leerlingen met VMBO GT-diploma in 4HAVO:

Leerlingen van buiten onze school zijn van harte welkom bij Were Di als ze van de school waar ze het VMBO GT-diploma hebben behaald een positief advies hebben op het gebied van werkhouding, zelfstandigheid en motivatie. Daarnaast kunnen ze worden toegelaten als ze geslaagd zijn met een gemiddelde van 6,8 of hoger. Het examenpakket VMBO GT moet aansluiten bij het gekozen HAVO-profiel. 

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders