Contact

Voorwoord

Schoolgids 2016-2017 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2016-2017. Deze gids bevat informatie over scholengemeenschap Were Di in het algemeen en meer in het bijzonder over ons onderwijs en de begeleiding van onze leerlingen. Bovendien zijn regelingen opgenomen die ten behoeve van een goed verloop van het onderwijs zijn getroffen. De informatie in deze schoolgids is bedoeld om ouders en leerlingen die nieuw zijn zo goed mogelijk geïnformeerd te laten starten. Voor de overige ouders en leerlingen is het een gemakkelijk naslagwerk alsmede een bron van informatie over nieuwe zaken en wijzigingen in bestaande regelingen. 

Afgelopen schooljaar hebben wij gewerkt aan een nieuwe huisstijl. Daarnaast hebben we een wedstrijd uitgeschreven met als doel een bijpassende slogan te vinden met als resultaat:

'Toekomst in uitvoering'

Het gaat op sg Were Di niet louter om het overdragen van kennis, maar natuurlijk ook om de ontwikkeling van personen. Daaraan dragen onder andere Opeduca, de Were Di Academie voor Sport en Cultuur, de musical en de Vijflandenontmoeting bij.

De heer C.H. Streng geniet nu van zijn welverdiende pensioen. Totdat de vacature die hierdoor is ontstaan is vervuld, mag ik leiding geven aan deze bruisende school. In de afgelopen maanden heb ik alvast kennis gemaakt met deze scholengemeenschap in al haar facetten. In  de 27 jaar dat de heer Streng als rector was verbonden aan sg Were Di heeft hij er, samen met alle medewerkers, voor gezorgd dat de begrippen betekenisvol en eigentijds onderwijs verdere inhoud hebben gekregen. Hij laat een kwalitatief sterke school met een prima leer- en werksfeer achter. Aan mij de opdracht om in de komende periode de uitgezette lijn te continueren.     

Graag wens ik iedere Werediaan een goed schooljaar 2016-2017 toe en ik spreek de hoop uit dat het voor alle leerlingen een prettig en succesvol jaar wordt.

 drs. J.P.A.M. (Jan) van de Rijdt, rector ad interim

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders