Feesten en eindexamengala

Were Di biedt naast onderwijs, de sportieve en culturele traningen en cursussen van de Were Di Academie voor Sport en Cultuur vele buitenschoolse sportieve en culturele activiteiten en reizen aan. Daarnaast is er een aantal keren per schooljaar een schoolfeest. Rond de herfstvakantie, carnaval en op het einde van het schooljaar zijn er spetterende schoolfeesten. Op deze feesten- die worden gehouden in het sportgebouw- zijn alle leerlingen welkom.

Naast de schoolfeesten, nemen we elk jaar in stijl afscheid van onze eindexamenleerlingen. Havo/vwo en vmbo-leerlingen schitteren dan tijdens hun eindexamengala. Voorafgaand aan het gala trekken ze gehuld in galakleding in optocht naar de feestlocatie. Het gala voor havo/vwo vindt plaats op school. Het gala voor de eindexamenleerlingen van vmbo wordt gehouden op een feestlocatie in Valkenswaard.

De feesten worden mede mogelijk gemaakt door de inspanningen van de feestcommissie. Deze commissie bestaat uit een groep van zo'n 75 leerlingen uit de eerste tot en met de zesde klas die de school helpt bij allerlei activiteiten. De commissie organiseert de schoolfeesten, assisteert bij de ouderavonden en helpt bij jubilea. De feestcommissie wordt aangestuurd door vijf docenten. De dagelijkse leiding van de feestcommissie is in handen van een bestuur van zes bovenbouwleerlingen. De leerlingen die zitting hebben in de feestcommissie krijgen als dank voor hun inzet een dagje uit en een weekend op kamp. Foto-impressie van de gala's:

Website door Webtraders