Afkortingen in de toelatingsbrief van 28 april 2021

Deze afkortingen zijn gebruikt in de brieven:

at1

Atheneum klas 1

gth1

Dakpanklas Vmbo gt / havo klas 1

gy1

Gymnasium klas 1

hv1

Dakpanklas Havo / Vwo klas 1

kbk1

Dakpanklas Vmbo Kader/ Basis 1 kleine klas

kgk1

Dakpanklas Vmbo Kader / GT 1 kleine klas

kgt1

Dakpanklas Vmbo Kader / GT klas 1

wd1b

Were Di Drie klas 1 Vmbo Basis

wd1gt

Were Di Drie klas 1 Vmbo GT

wd1hv

Were Di Drie klas 1 Havo/Vwo

wd1k

Were Di Drie klas 1 Vmbo Kader

wd1vw

Were Di Drie klas 1 Vwo

Website door Webtraders