Informatie-avond Laptops (The RentCompany)

17 mei 2022 van 19:00 tot 21:30 - Gebouw Brugklassen/WD3

Ouders van leerlingen die in augustus in de brugklas zitten, krijgen voorlichting over de laptops die nodig zijn. The Rent Company laat zien welke types gehuurd of gekocht kunnen worden.

Website door Webtraders