Presentatie-avond PWS 5-havo

18 feb. 2020 van 18:45 tot 23:57 - Aula HV

De leerlingen uit 5-havo hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan, vragen opgesteld, antwoorden gevonden, een werkstuk geschreven: hun profielwerkstuk. Dat is een grote afsluitende opdracht en een verplicht onderdeel van het eindexamen. Ze zijn er ongeveer een half jaar mee bezig geweest. Lees meer.

Website door Webtraders