Presentaties pws (6-vwo)

09 feb. 2022 van 16:00 tot 21:00 - Gebouw Havo/Vwo

Avond rond de profielwerkstukken van de leerlingen die door corona later hun pws afronden. Mochten er ouders welkom zijn (vanwege diezelfde corona), dan vindt de presentatie-avond plaats van 19:00 tot 21:00 uur. Mocht het zo zijn dat externen niet welkom zijn, dan wordt het een presentatie-middag voor leerlingen van 16:00 tot 18:00 uur.

Website door Webtraders