start afname JIJ-toetsen - tweede moment (tm 26/1) h/v-23

19 jan. 2022 De leerlingen uit leerjaar 2 en 3 havo-vwo krijgen methode-onafhankelijke toetsen rekenenen lezen en taalverzorging. Deze toetsen geven een resultaat weer op basis van het behaalde referentieniveau.
Website door Webtraders