Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Scholengemeenschap Were Di levert een bijdrage in brede zin aan de ontwikkeling van jonge mensen. Hierbij houdt de school rekening met de tijd en maatschappij waarin de jongeren leven. Dit vertaalt zich onder andere naar een actief beleid op het gebied van Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) van de leerlingen. LOB heeft tot doel de leerlingen zicht te laten krijgen op het keuzeproces waarin zij zitten. We brengen samen met hen hun interesses, kwaliteiten, competenties en keuzestrategieën in kaart.

Were Di ontplooit op het gebied van Buitenschools leren de volgende LOB-activiteiten:

-Bedrijvenmarkt
Een jaarlijks terugkerend uniek loopbaan- en netwerkevent waar onze leerlingen werken aan hun loopbaancompetenties. Zo’n 80 bedrijven uit het regionale netwerk zijn vertegenwoordigd. Deze rouleren waardoor ook u de kans krijgt om deel te nemen. Meer weten? Klik hier.

-Excursies
Gedurende het schooljaar worden regelmatig grote en kleine excursies georganiseerd met verschillende thema’s en doelstellingen.
-Gastlessen
Gedurende het schooljaar vinden gastlessen plaats voor leerlingen van alle opleidingen van Were Di, uit alle jaarlagen en profielen.


-Individuele meeloopmomenten
Scholengemeenschap Were Di streeft naar maatwerk. Bij individuele leervragen bespreken wij met u de meest gunstige praktijksituatie voor onze leerling.
-MBO- en HBO/WO-voorlichtingsactiviteiten
Ieder schooljaar vindt op het vmbo de mbo-voorlichtingsavond plaats. Daar worden leerlingen uitgebreid voorgelicht over de diverse opleidingen. Ook op havo/vwo
worden in samenwerking met hogescholen en universiteiten regelmatig voorlichtingsactiviteiten georganiseerd.
-Meet & Greet beroepsprofessionals
Met een Meet & Greet krijgen leerlingen de kans om op een bijzondere locatie kennis te maken met beroepsprofessionals. Hierdoor krijgen ze zicht op ondernemerschap,
vaardigheden en loopbaanstappen.
-Stages
Door bij de invulling van de stageplaatsen rekening te houden met het gekozen profiel en de ambitie van de leerling, zorgt Were Di voor de juiste match tussen vraag en aanbod.

De vmbo-leerling van Basis Kader loopt in het derde- en in het vierde leerjaar stage. De leerling van de Gemengd Theoretische Leerweg loopt alleen in het derde jaar één week stage.

3e jaar blokstage: duur 2 weken (basis/kader)

Doel van deze stage: arbeidsoriënterende stage waarbij leerlingen kennismaken met de beroepspraktijk: het bedrijf, de werkomgeving, de afdelingen, de beroepen en het werkritme & -houding.

4e jaar lintstage: duur 4 tot 8 weken, één dag per week (doorgaans op woensdagen), eventueel aangevuld met een individuele blokstage.

Doel van deze stage: arbeids- en beroepsoriënterende stage waarbij leerlingen vaardigheden opdoen in een bepaald beroep en hun eigen interesses hierin ontdekken, in aanloop naar de overstap naar het MBO.

Decanaat Havo/vwo

De begeleiding op het gebied van LOB wordt binnen de sector havo/vwo in de eerste lijn uitgevoerd door de mentoren. Naast mentoren spelen ook de vakdocenten en andere medewerkers van school een rol in de LOB-ontwikkeling van de leerling. De twee decanen die werkzaam zijn voor de sector havo/vwo faciliteren en ondersteunen de mentoren. Daarnaast organiseren zij onder andere voorlichtingsavonden, LOB-dagen per jaarlaag en klassikale en individuele trainingen. Ze organiseren een meet & greet met young professionals. Ook geven ze informatie en verzorgen voor leerlingen individuele begeleiding bij de profielkeuze en/of studie- en beroepskeuze. Meer informatie over het werk van de decanen van havo/vwo is te vinden op de site van hun decanaat: "De Brug".

Decaan havo/vwo:

Martine Buijsen bn@sgweredi.nl
Tanja van Lanen la@sgweredi.nl

Telefoon: 040-2074716
Decanen-havo-vwo@sgweredi.nl

Decanaat Vmbo

Binnen het VMBO is de mentor de spil in het begeleiden van leerlingen in hun loopbaanoriëntatie- en keuzeproces. Het decanaat heeft ten aanzien van LOB-begeleiding een ondersteunende en faciliterende rol richting mentoren en vakdocenten. De twee decanen die werken op het decanaat, houden mentoren, docenten, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het MBO. Zij geven informatie over het aanmelden bij een vervolgopleiding, meeloopdagen en Open dagen bij de MBO’s. Het decanaat biedt individuele begeleiding aan leerlingen en/of ouders bij het maken van de meest passende studie- en beroepskeuze.

Het decanaat organiseert diverse LOB-activiteiten zoals de Bedrijvendag, de voorlichtingsavond Mbo-opleidingen, excursies, gastlessen en de arbeidsoriënterende stages voor leerjaar 3 en 4. Ook voor een individuele meeloopmiddag bij een bedrijf en netwerk- of sollicitatietips, kunnen leerlingen op het decanaat terecht. Daarnaast is het decanaat betrokken bij de overstap van leerlingen uit GT4 die naar Havo4 willen. Hiervoor is een speciaal programma ontwikkeld.

Decaan vmbo:

Arlette van Cleef cle@sgweredi.nl

Telefoon: 040-2074738

Wilt u meer weten over Buitenschools leren? Mail naar: buitenschoolsleren@sgweredi.nl

Wilt u meer lezen over hoe Were Di tbv Buitenschools leren samenwerkt met bedrijven, instellingen en organisaties ? Klik dan hier

Website door Webtraders