verrijkt arrangement

Werediwijs

Werediwijs is een verbredingsproject, gericht op havo en vwo-leerlingen uit leerjaar 1 en 2 die laten zien meer uitdaging aan te kunnen. Dit project geeft leerlingen de kans de reguliere stof wat sneller te verwerken zodat tijd overblijft waarin ze zich kunnen verdiepen in onderwerpen (buiten het curriculum) die hen interesseren. Gedurende een periode van tien weken krijgen de deelnemers aan het project de mogelijkheid maximaal drie lessen per week te missen. In de tijd die vrijkomt, werken ze aan een zelfgekozen onderwerp. Het project wordt afgesloten met een presentatie. Daarin kunnen ze laten zien wat ze gedaan en geleerd hebben. Elke leerling heeft een eigen begeleider. In de brugklas is de begeleiding gericht op het proces van kiezen ('Welke lesuren ga je deze week missen?' 'Hoe zorg je dat je op de hoogte bent van wat er die les gedaan werd?' 'Is je werkdruk veranderd nu je aan het project deelneemt?' Hierin worden leerlingen bewust gemaakt van hun manier van werken en leren en de keuzes die ze daarin hebben. In de tweede klas ligt de focus van de begeleiding op het project dat de leerling uitvoert en de vaardigheden die daarbij horen. Het Werediwijsproject start direct na de eerste toetsweek (halverwege januari).

Website door Webtraders