Vertrouwenspersonen

Wanneer een leerling een probleem heeft dat hij in eerste instantie niet durft te bespreken met zijn mentor kan hij terecht bij een vertrouwenspersoon. Leerlingen kunnen de vertrouwenspersoon in hun gebouw zelfstandig benaderen.


vmbo onderbouw:

mevr. Len Smeulders sml@sgweredi.nl mevr. Martine van Winkel wnk@sgweredi.nl


vmbo bovenbouw:

mevr. Hélène Verhappen vrp@sgweredi.nl
mevr. Anja van de Valk vlk@sgweredi.nl

havo/vwo:

Ralf Mohren mhr@sgweredi.nl
Imke de Graaf gra@sgweredi.nl


Website door Webtraders