Geobattle (groep 8)

Laat uw kind de wereld ontdekken met aardrijkskunde! Op woensdag 18 januari 2023 vindt op scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard de GEObattle plaats, een wedstrijd waarin de aardrijkskundige kennis en vaardigheden centraal staan en is tegelijkertijd een mooie gelegenheid om nog een keer op onze school rond te kijken.

Wat is de Grote en de Kleine GEObattle?
De GEObattle bestaat uit twee onderdelen. Er is een ontwerpwedstrijd waarin elk team een creatieve oplossing bedenkt voor een actueel ruimtelijk probleem in Valkenswaard en omgeving. Creativiteit, samenwerken en aansluiten bij de belevingswereld van onze toekomstige leerlingen staan hierin centraal. Daarnaast krijgen de verschillende teams vijf (aardrijkskundige) opdrachten (zogenaamde battles). Het doel is om zoveel mogelijk punten te scoren. Dit jaar bieden we een Grote en een Kleine GEObattle aan.

De Grote GEObattle is de officiële voorronde voor het NK. Het is helaas nog onduidelijk of de winnende school naar de landelijke GEObattle kan. De coronamaatregelen zijn hierin doorslaggevend. Het niveau ligt hoog en is een leuke uitdaging voor de kinderen met een grote en brede interesse in de wereld.

De Kleine GEObattle organiseren we voor de leerlingen van groep 8 die het leuk vinden om met aardrijkskunde bezig te zijn. De opzet is hetzelfde, het niveau is voor alle leerlingen geschikt. Gezelligheid, samen de school ervaren en nieuwe mensen ontmoeten is belangrijker dan winnen.

Deelname
Wij willen graag alle geïnteresseerde en gemotiveerde leerlingen van de groepen 8 van de basisscholen in de omgeving van Valkenswaard uitnodigen om op onze school mee te doen aan de GEObattle. Voor de Grote GEObattle en voor de Kleine GEObattle mag elke klas maximaal één groep afvaardigen.

Een team bestaat altijd uit vier leerlingen en een eventuele reserveleerling. De reserveleerling kan als back-up dienen of als wisselspeler. Tijdens de GEObattle worden de teams begeleid door docenten en leerlingen van Were Di.

Programma op woensdag 18 januari 2023
Het programma ziet er als volgt uit:

  • 13.00-13.30 Inloop met een drankje
  • 13.30-13.45 Opening en uitleg
  • 13.45-16.00 GEObattles en ontwerpwedstrijd
  • 16.00-16.15 Pauze (terwijl de jury de antwoorden nakijkt en de ontwerpen beoordeelt)
  • 16.15-16.30 Prijsuitreiking van de Grote en de Kleine GEObattle

Aanmelden?
De aanmelding voor de GEObattle verloopt via de leerkracht van groep 8. U kunt uw zoon/dochter opgeven voor de GEObattle door het antwoordstrookje in deze brief in te vullen en af te geven aan de leerkracht van groep 8. Bij meer dan vijf leerlingen per GEObattle zal de groepsleerkracht vaststellen wie deelnemen namens de school

Aanmelding dient plaats te vinden vóór 9 december 2022. De laatste informatie over deze gezellige middag zal dan na de kerstvakantie volgen via de groepsleerkracht.

Heeft u vragen over de GEObattle? Mail dan naar aanmeldingen@sgweredi.nl.

Hier vindt u een presentatie over de GEObattle waarin één en ander nogmaals duidelijk wordt uitgelegd.

We kijken ernaar uit om uw zoon of dochter nogmaals te verwelkomen op SG Were Di!


Website door Webtraders