Na de personferentie: we gaan weer naar school in augustus

Aan de ouders van de leerlingen van Were Di

Valkenswaard, 25 juni 2020

Geachte ouders,

Onder meer naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte gisteravond, praten we u graag even bij over de laatste ontwikkelingen.

Allereerst: we zijn heel blij dat we per 1 augustus weer ‘gewoon’ naar school mogen. U zult dat met ons eens zijn en de leerlingen vermoedelijk ook.

Die indruk werd bevestigd door de enquête ‘Hoe kijkt u aan tegen ons onderwijs in corona-tijd?’ waarvan we de resultaten aan het verwerken zijn. Dank voor de grote deelname, trouwens!

Velen onder u spraken de wens uit dat er snel weer lesgegeven kan worden. U heeft ons veel verbetertips gegeven, ook over het afstandsonderwijs. Die gooien we niet overboord, nu we in augustus weer open gaan. We bestuderen ze en geven er een reactie op. We willen ervan leren. Wie weet hebben we die lessen ooit nog nodig. De uitslag kunt u te zijner tijd op de site vinden. https://weredi.nl/hoe-kijkt-u-aan-tegen-ons-onderwijs-in-corona-tijd

De regering heeft het voortgezet onderwijs al per 1 juli wat extra mogelijkheden geboden. Daarvan zullen we geen gebruik maken. We hebben immers nog maar twee schoolweken te gaan en de organisatie van alles wat er nog moet gebeuren, is in een vergevorderd stadium.

Dat betekent dat onze diploma-uitreikingen vanaf 1 juli doorgaan op de manier zoals aangekondigd. Op acht dagen, kleine groepen per mentor, elke examenleerling kan twee gasten meebrengen, de uitreiking duurt een uur, anderhalve meter afstand, bij ziekteverschijnselen thuisblijven, desinfectiegel aanwezig.

De niet-examenklassen van de reguliere afdelingen worden door de versoepeling niet opeens wèl in de laatste week op school verwacht om hun rapport op te halen. We laten het zoals het was: de rapporten doen we donderdag 9 juli op de post.

Alle ouders hebben woensdag 8 juli vóór 17:00 uur bericht gehad van de mentor, als de beslissing van de overgangsvergadering “niet bevorderd” is of toelichting behoeft (bijv. negatief vakkenadvies, maatwerk, andere keuze profielvakken). Bezwaren kunt u kenbaar maken tot en met maandag 13 juli bij de rector van de school.

In de week van maandag 6 juli komen de leerlingen uit de reguliere klassen nog één keer op school, en wel om hun boeken in te leveren. De brugklassers leveren ook hun kluissleutels in, want zij gaan in augustus naar een ander gebouw (behalve de Were Di Drie-leerlingen). Het schema van het inleveren is op de site (https://weredi.nl/nieuws/vanaf-6-juli-boeken-inleveren) te vinden, maar ook hieronder.

Met vriendelijke groet,

S.M. (Sietse) Hoogeboom

manager onderwijs

<inleverschema>

Website door Webtraders