Na twee schooldagen

Na twee dagen werken met de 'Gouden regels', kwamen de eerste vragen op bij de leerlingen. Hieronder staan ze, met de antwoorden.

Veelgestelde vragen

Moeten de leerlingen tijdens tussenuren buiten blijven?
Nee, tijdens tussenuren mogen leerlingen in de aula werken. Als de sfeer onrustig wordt, zal de huismeester de betreffende leerlingen naar buiten sturen. Indien een tussenuur en pauze elkaar overlappen, gaan alle leerlingen naar buiten. Ook de leerlingen die gebruik maken van het stilteplein!

Mag je binnen wachten voor de catering?
Ja. In de wachtrij voor de catering mogen alleen leerlingen staan die ook daadwerkelijk van de catering gebruik willen maken.

Mag je vóór je les naar boven?
Nee, dat is niet de bedoeling. Leerlingen die het eerste uur vrij zijn, blijven buiten wachten en gaan niet voordat de volgende les begint al naar het lokaal. Als de bel is gegaan, mag je naar het lokaal gaan.

Buiten pauzeren, okay, maar wat als het regen?

De huismeester, eventueel samen met de aanwezige teamleider, besluit of er bij regen binnen of buiten gepauzeerd wordt.

Aparte trappenhuizen, helemaal alleen voor leerlingen?

Dat klopt. Voor de personeelsleden is er een ander trappenhuis gereserveerd, zodat we met elkaar gemakkelijker voor de anderhalve meter afstand tot volwassenen kunnen zorgen.

Let op! In het VMBO-gebouw mag je het trappenhuis aan de kant van het Sportgebouw niet verlaten op de 1e verdieping!

Handen wassen in het lokaal voordat de les begint?

Ja, het is belangrijk dat je regelmatig je handen wast en dat kan op de toiletten. Voordat de les begint, moet je je handen desinfecteren. Dat moet in het lokaal gebeuren. Elke les opnieuw.

27 augustus 2020

Website door Webtraders