overstappen van VO naar VO


Overstappen van VO naar VO

Inschrijving leerlingen van andere VO-scholen voor schooljaar 2019-2020.

Graag een afspraak maken met de betreffende afdeling voor een intakegesprek. Na het intakegesprek kan een afspraak gemaakt worden om op 20 of 21 mei in te schrijven.

Op dit moment hebben wij voor schooljaar 19-20 op het vmbo en havo/vwo nog ruimte op:

vmbo:

gemengd theoretisch klas 2: 4

gemengd theoretisch klas 3: 0

gemengd theoretisch klas 4: 0

kader kleine klas 2: 2

kader klas 2: 0

kader klas 3: BWI 5, MT 1, PIE/ZW (met wi) 1, EO 0

kader klas 4: BWI/PIE 4, MT 0, ZW (met wi) 4, ZW (met ml2) 4, EO 0

basis kleine klas 2: 2

basis klas 3: 0

basis klas 4: ZW (met ml2) 2, overige profielen 0

Were Di Drie klas 2: 4

Were Di Drie klas 3: 0

Were Di Drie klas 4: 0

havo/vwo:

gymnasium klas 2: 0

gymnasium klas 3: 5

gymnasium klas 4/atheneum klas 4: 3 (afh. van profiel/vakkeuze)

gymnasium klas 5/atheneum klas 5: 5 (afh. van profiel/vakkeuze)

gymnasium klas 6/atheneum klas 6: 0 (afh. van profiel/vakkeuze)

atheneum klas 2: 5

atheneum klas 3: 3

havo klas 2: 4

havo klas 3: 5

havo klas 4: 5 (afh. van profiel/vakkeuze)

havo klas 5: 0 (afh. van profiel/vakkeuze)

Bij inschrijving verzoeken wij u mee te nemen:

  • het identiteitsbewijs van uw zoon of dochter
  • een aanmeldformulier, dit kunt u hier downloaden.
  • een vragenlijst over uw kind, op basis waarvan evt. begeleiding mogelijk is (hier downloaden)
  • indien van toepassing: aanvullende informatie of onderzoeken die van belang zijn voor de toelating. Indien van toepassing worden profiel- of sectorkeuzes met de daarbij behorende vakken in kaart gebracht.

Instroom externe leerlingen met HAVO-diploma in 5VWO:

Leerlingen van buiten onze school zijn van harte welkom bij Were Di als ze van de school waar ze het HAVO-diploma hebben behaald een positief advies hebben op het gebied van werkhouding, zelfstandigheid en motivatie. Daarnaast kunnen ze worden toegelaten als ze geslaagd zijn met een gemiddelde van 6,5 of hoger zonder onvoldoende voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Het examenpakket HAVO moet aansluiten bij het gekozen VWO-profiel.

Instroom externe leerlingen met VMBO GT-diploma in 4HAVO:

Leerlingen van buiten onze school zijn van harte welkom bij Were Di als ze van de school waar ze het VMBO GT-diploma hebben behaald een positief advies hebben op het gebied van werkhouding, zelfstandigheid en motivatie. Daarnaast kunnen ze worden toegelaten als ze geslaagd zijn met een gemiddelde van 6,8 of hoger. Het examenpakket VMBO GT moet aansluiten bij het gekozen HAVO-profiel.


Website door Webtraders