Contact

overstappen van VO naar VO

Voor een overstap in het lopende schooljaar kunt u contact opnemen met
Fred Thomassen (thm@sgweredi.nl).

Overstappen dit schooljaar is niet meer mogelijk voor:
- alle leerjaren Were Di Drie
- vmbo leerjaar 3 basis en kader

Voor alle andere leerjaren en niveaus wordt per geval gekeken naar mogelijke plaatsing.


Inschrijving leerlingen van Pleincollege Antoon Schellens, Pleincollege Helder en E.O.A. voor schooljaar 2018-2019. Graag vooraf contact opnemen met 

Fred Thomassen (thm@sgweredi.nl). 


5 maart 2018 van 19.00 - 21.00 uur (in het VMBO-onderbouwgebouw)

6 maart 2018 van 19.00 - 21.00 uur (in het VMBO-onderbouwgebouw)


Bij inschrijving verzoeken wij u mee te nemen:

  • een kopie (voor- én achterkant) van het identiteitsbewijs van uw zoon of dochter
  • een inschrijfformulier, dit kunt u hier downloaden.
  • een vragenlijst over uw kind, op basis waarvan evt. begeleiding mogelijk is (hier downloaden)
  • indien van toepassing: aanvullende informatie of onderzoeken die van belang zijn voor de toelating. Indien van toepassing worden profiel- of sectorkeuzes met de daarbij behorende vakken in kaart gebracht.


Inschrijving leerlingen van andere VO-scholen voor schooljaar 2018-2019. Graag van tevoren telefonisch een afspraak maken met de betreffende afdeling:

  • 22 mei 2018 van 17.00 - 19.00 uur (in het VMBO-onderbouwgebouw).
  • 23 mei 2018 van 17.00 - 19.00 uur (in het VMBO-onderbouwgebouw)


Bij inschrijving verzoeken wij u mee te nemen:

  • een kopie (voor- én achterkant) van het identiteitsbewijs van uw zoon of dochter
  • een inschrijfformulier, dit kunt u hier downloaden.
  • een vragenlijst over uw kind, op basis waarvan evt. begeleiding mogelijk is (hier downloaden)
  • indien van toepassing: aanvullende informatie of onderzoeken die van belang zijn voor de toelating. Indien van toepassing worden profiel- of sectorkeuzes met de daarbij behorende vakken in kaart gebracht.


Instroom externe leerlingen met HAVO-diploma in 5VWO:

Leerlingen van buiten onze school zijn van harte welkom bij Were Di als ze van de school waar ze het HAVO-diploma hebben behaald een positief advies hebben op het gebied van werkhouding, zelfstandigheid en motivatie. Daarnaast kunnen ze worden toegelaten als ze geslaagd zijn met een gemiddelde van 6,5 of hoger zonder onvoldoende voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Het examenpakket HAVO moet aansluiten bij het gekozen VWO-profiel. 

Instroom externe leerlingen met VMBO GT-diploma in 4HAVO:

Leerlingen van buiten onze school zijn van harte welkom bij Were Di als ze van de school waar ze het VMBO GT-diploma hebben behaald een positief advies hebben op het gebied van werkhouding, zelfstandigheid en motivatie. Daarnaast kunnen ze worden toegelaten als ze geslaagd zijn met een gemiddelde van 6,8 of hoger. Het examenpakket VMBO GT moet aansluiten bij het gekozen HAVO-profiel. 

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders