De impact van corona op jongeren

Corona beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Dat zal ook allerlei gevolgen hebben voor gezondheid, welzijn, leefstijl van jongeren. Maar welke?

Dat wil de GGD gaan uitzoeken. Leerlingen van klas 2 en klas 4 worden door Were Di uitgenodigd om thuis een online vragenlijst in te vullen. De vragen kunnen anoniem beantwoord worden; er wordt alleen om de vier cijfers van de postcode gevraagd. Omdat het onderzoek in heel Nederland wordt uitgevoerd, kunenn later conclusies getrokken worden over landelijk beleid en voor provinciale of gemeentelijke aanpak.

Meer informatie voor leerlingen uit klas 2 en klas 4 vind je hier.

Uitgebreide informatie voor ouders is hier beschikbaar.

Website door Webtraders