De verspreiding van het coronavirus

Updates over het coronavirus en Were Di

Heeft u vragen over het coronavirus? Die kunnen wij niet beantwoorden. Kijk op de site van het RIVM of bel het landelijke informatienummer 0800-1351.

Maandag 6 april 16:00 uur

Door onderwijs op afstand vervaagt de grens tussen school en thuis. Docenten van Were Di verzamelden tips die kunnen helpen een veilig leerklimaat te scheppen, ook thuis. Hier staan ze. Ook leverde de GGD Brabant Zuidoost een overzicht van hulp- en adviesssites.


Vrijdag 3 april 13:00 uur

De reizen in juni en juli van het vmbo naar Berlijn en Londen zijn geannuleerd. Ouders die de reissom gedeeltelijk of al geheel betaald hebben, krijgen z.s.m. hun geld terug.


Donderdag 2 april 16:00 uur

Examennieuws

Aanstaande maandag, 6 april, hervatten we het afnemen van inhaaltoetsen. Na de meivakantie vinden de herkansingen plaats. Voor zowel de inhaaltoetsen als de herkansingen kunnen de examenkandidaten naar school komen. We zullen ervoor zorgen dat ze afstand tot elkaar hebben. In een standaard-lokaal mogen maximaal 8 leerlingen geplaatst worden. Als het nodig is, gebruiken we de gymzaal. Dit bericht werd ook per mail naar alle examenleerlingen en hun ouders verstuurd. De examenleerlingen krijgen binnenkort (op de gebruikelijke wijze) informatie over het rooster van de inhaaltoetsen.

Daarnaast:

 • Expeditie Were Di, gepland voor 10 juni en bedoeld voor leerlingen van groep 7, kan helaas in de huidige omstandigheden niet doorgaan. Volgend jaar!
 • De informatieavonden over de laptops, bedoeld voor de ouders van nieuwe leerlingen van komend schooljaar, oorspronkelijk gepland op 12 en 14 juni, gaan niet door. Er wordt gezocht naar een mogelijkheid om die voorlichting op afstand te geven, of met behulp van filmpjes.

maandag 30 maart 13:00 uur

U heeft al even niets van ons gehoord. Met ons gaat het goed, dank u. Met u ook?

We zijn druk bezig met het afstandsonderwijs. We vragen momenteel ook de ervaringen van leerlingen, zodat we veranderingen kunnen aanbrengen als dat nodig of gewenst is. Wilt u als ouder een ervaring met ons delen? U bent via deze link welkom.

We wachten nu nog op twee dingen: de persconferentie van morgen van premier Rutte ('Gaat de school langer dicht dan tot en met 6 april?) en de slaag/zak-regeling. (De overheid bepaalt, wanneer je geslaagd bent op basis van je schoolexamens. Daar moet dus een nieuwe regeling voor komen, nu het Centraal Examen niet afgenomen wordt.)

Hou afstand, blijf leren en blijf gezond allemaal!


woensdag 25 maart 17:30 uur

De laptop is dezer dagen bijzonder belangrijk. Goed om te weten: wie problemen met zijn laptop van de RentCompany heeft, kan op donderdag tussen 10:00 en 11:00 uur terecht bij de servicebalie in het gebouw Brugklassen/WD3.

De examenleerlingen kregen een mail waarin uitgelegd werd dat we even moeten wachten op de nieuwe slaag/zak-regeling van het ministerie. Als die bekend is, gaan we verder met de inhaaltoetsen en de herkansingen. We maken dus even een pas op de plaats. Maar: blijf leren, hou afstand, blijf gezond!

Ook de ouderraad participeerde in het afstandsonderwijs. Lees het artikel.

Dinsdag 24 maart 17:30 uur

Naar aanleiding van de persconferentie en onze mails aan examenleerlingen en hun ouders, komen er veel vragen binnen. We begrijpen de onrust en uw zorgen! Helaas kunnen we nog geen antwoorden geven; we wachten nog op nadere richtlijnen van het ministerie. We berichten u zo snel mogelijk. En voorlopig hoeven er dus geen herkansingspapieren ingeleverd te worden ...

Dinsdag 24 maart 2020 14:30 uur

Alle toetsen die voor examenleerlingen vmbo, havo, vwo, gymnasium gepland staan vanaf woensdag 25 maart, worden uitgesteld. Later deze week volgt nader bericht. We gebruiken de tijd om de planning voor de leerlingen te optimaliseren, nu we weten dat het Centraal Examen niet doorgaat. Blijf deze site volgen! De examenleerlingen kregen een mailtje hierover: klik hier. Ook de ouders werden ingelicht: klik voor het bericht.

Dinsdag 24 maart 12:23 uur

De geplande inhaalwerken van vanmiddag dinsdag 24 maart gaan gewoon door. Wie niet komt, dient zich (zoals gebruikelijk) af te melden bij de school.

Vrijdag 20 maart

 • Aanvulling op bericht van gisteren. Ook de betalingen van Denemarken (lj 3), Maastricht (2hv), Luik (5v), Italië, Berlijn, Friesland, London (alle 4h, 4v, 5v) worden binnenkort gerestitueerd.

Prettig weekend, blijf gezond!

Donderdag 19 maart


Woensdag 18 maart 16:00 uur

 • Het werken via TEAMS ging goed, vandaag. Dat geeft vertrouwen en goede zin!
 • We zonden een mailtje aan de leerlingen over een paar kleine roosterwijzigingen.


  Dinsdag 17 maart 18:00 uur

  Er ging een mail naar de leerlingen. Die staat hier. De examenleerlingen van Were Di Drie kregen deze mail, leerjaar 1-2-3 deze brief. Bij beide hoort een bijlage.
  Ook de ouders kregen een mail.


  Noodroosters lessen via MS TEAMS

  Examenklassen Vmbo

  Vmbo leerjaar 2 en 3 (nieuw)

  Were Di Drie (nieuw)

  Examenklassen Havo/Vwo (nieuw)

  Brugklas
  Havo234 en Vwo2345 (nieuw)

  Examenklassen WD3


  Maandag 16 maart 17:00 uur

  Donderdag aanstaande beginnen de lessen via Microsoft Teams. Niet-examenklassen hebben 's ochtends les, de examenklassen 's middags.

  De cursus fotografie via de Were Di Academy (inclusief de dorpswandeling van 17 maart) gaat niet door.

  We stuurden een mail aan de ouders en aan de leerlingen.  Zondag 15 maart 18:00 uur

  We verstuurden deze brief aan ouders.

  Leerlingen kregen dit mailtje.


  Vrijdag 13 maart 15:00 uur

  Vandaag heeft de moeder van een van onze leerlingen gemeld dat haar zoon mogelijk besmet is met het coronavirus. Dit is echter niet vastgesteld met een coronatest en dat zal ook niet meer gebeuren. De tests worden namelijk alleen nog maar afgenomen bij personen ouder dan 70 jaar.

  De betreffende leerling was afgelopen dinsdag nog in alle gezondheid op onze school aanwezig. Tijdens zijn stage zijn de ziekteverschijnselen pas opgetreden. De leerling zal de komende 14 dagen niet op school zijn. Voor zijn klasgenoten en leraren blijft het advies gelden: blijf thuis bij twijfel, en zeker bij ziekteverschijnselen.

  • De lessen van WDMA, de JuniorAcademy en de KidsAcademy zijn afgelast, evenals Rots en water en de zaalverhuur aan sportverenigingen.
  • De aangekondigde inhaalpresentaties van de profielwerkstukken vwo gaan wel door op dinsdag 17 maart, maar de uitnodiging aan ouders en andere belangstellenden vervalt i.v.m. de coronacrisis. Geen bezoekers welkom dus!

  Donderdag 12 maart 16:00 uur

  Volgende week hanteren we van maandag 16 tot en met vrijdag 20 maart een verkort lesrooster. De lessen duren 40 minuten. (De leerlingen zijn dan korter op school; in de tijd die daardoor vrij komt, kunnen de docenten zich voorbereiden op het geven van afstandsonderwijs. Dat vergt training; inrichten en leren gebruiken van de nieuwe digitale omgeving.)

  • De ckv-dag van 31 maart op het Vmbo gaat niet door.

  De afronding van het Schoolexamen op Havo/Vwo levert waarschijnlijk geen grote problemen op. De betrokken teamleiders zorgen voor maatwerk waar nodig.

  Volgende week is onze inventarisatie van de mogelijke examenproblemen op het Vmbo afgerond. U hoort dan meer.


  Woensdag 11 maart 17:00 uur:

  Alsnog worden afgelast:

  • 18 maart Jopodag 4-havo en 4-vwo
  • 19 maart excursie Corpus, Naturalis wd3 leerjaar 4
  • 20 maart practicumdag scheikunde TU/e vwo-5


  Dinsdag 10 maart 17:45 uur:

  We hebben besloten welke activiteiten we afgelasten, en van welke we aannemen dat die door kunnen gaan (tot nader bericht). Dat is per mail aan personeelsleden en ouders bericht. U vindt het overzicht ook hier.


  Dinsdag 10 maart 14:00 uur:

  1. Alle ouderavonden die vanavond (10 maart) gepland staan, worden geannuleerd. Ze gaan niet door. Wellicht gaan ze later dit jaar nog plaatsvinden, maar dat wordt dan nog medegedeeld.

  2. De excursies naar Keulen en Parijs van deze week gaan niet door. Leerlingen en docenten hebben gewoon les.

  Maandag 9 maart: Op Were Di is een corona-crisisteam geformeerd.

  Niet omdat er een coronageval op school geconstateerd is, maar om alert te zijn en om proactieve maatregelen te nemen.

  Vanochtend was er een vergadering. Daar is uitgekomen:

  - De ouderavonden gaan deze week gewoon door. Wel vragen we u om thuis te blijven als u zich ziek voelt, kucht, verhoging hebt. (Uitzondering hierop is de ouderavond van de Rome-reis van het vmbo. Deze reis is gepland voor mei, een nieuwe datum volgt zo spoedig mogelijk.)

  - Ook de excursies deze week naar Keulen en Parijs kunnen conform het advies van Buitenlandse Zaken gewoon doorgaan.

  Volg de berichten op onze site. Die wordt voortdurend geüpdatet.

  Vrijdag 6 maart 2020: Het RIVM heeft een nieuwe aanwijzing voor de inwoners van Noord-Brabant gecommuniceerd.

  Klik hier voor de tekst.

  Kern:

  Inwoners van Noord-Brabant met een verkoudheid, mensen die hoesten of koorts hebben: vermijd sociale contacten zo veel mogelijk. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel uw huisarts alleen als uw klachten verergeren.

  Het RIVM start morgen een steekproef om na te gaan hoe ver het virus verspreid is in de provincie.


  Donderdag 5 maart 2020: Op de sociale media schijnen berichten te circuleren over besmettingen op de school.

  Voor alle duidelijkheid: er is op onze school op dit moment geen besmettingsgeval geconstateerd. Dergelijke berichten op de sociale media zijn dus geruchten.

  De laatste berichten van de school kunt u vinden op deze plek, hier, waar u nu leest. We blijven de actualiteiten volgen via GGD en RIVM en informeren u nauwgezet.


  Maandag 2 maart 2020: We zonden een update aan de ouders. Lees hier.

  Zaterdag 29 februari 2020: We verzonden per mail een brief aan alle ouders over de verspreiding van het coronavirus en het beleid van de school. Die brief kunt u hier lezen.

  In aanvulling daarop nog het volgende:

  Voor de buitenlandse schoolreizen en excursies volgen we de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat betekent dat een reis of excursie niet doorgaat als er een negatief reisadvies is. Voor een geplande schoolreis naar een gebied waarvoor géén negatief reisadvies is, kunt u als ouders uiteraard zelf beslissen of uw kind meegaat. Verzekeraars restitueren echter alleen de kosten via een annuleringsverzekering indien er een officieel negatief reisadvies voor die bestemming is.

  Het bevoegd gezag van SG Were Di is de vereniging OMO in Tilburg. Dat bestuur coördineert de aanpak op alle aangesloten scholen in Noord-Brabant. Hier kunt u dat volgen.

  Website door Webtraders