Hulp bij achterstand door corona

De situatie rondom corona in het voorjaar van 2020 heeft ook voor het onderwijs grote gevolgen gehad. Geen les meer op school maar online via MS Teams, minder toetsen, andere overgangsregels, geen examen.

Deze periode heeft zijn weerslag gehad op de leerlingen, misschien ook op uw zoon of dochter. Docenten doen natuurlijk hun best om met de leerlingen eventuele achterstanden weg te werken, maar soms is dat niet genoeg.

Om scholen de gelegenheid te bieden in zulke gevallen de ontstane achterstanden weg te werken, heeft de overheid geld vrijgemaakt. Scholen kunnen nu subsidie ontvangen om (voor leerlingen kosteloze) bijspijkerprogramma’s op te zetten.

Net als veel andere scholen werkt Were Di hiervoor samen samen met een externe partner, Lyceo.

Nieuwsgierig geworden? Misschien is dit iets voor uw zoon of dochter? Lees hier de brochure. Let op: aanmelding dient voor 15 januari 2021 te geschieden bij de teamleider of via de mentor van uw kind!

Website door Webtraders