Naar school in corona-tijden


De maatregelen van Were Di: vragen en antwoorden, klik hier.

Update 24 september

Einde aan corona-maatregelen op school. Mail aan ouders. Mail aan leerlingen.

Update 6 september

Mag ik naar school? Hier is de nieuwe beslisboom i.v.m. corona te vinden.

Update 25 juni

Zaterdag 25 juni verandert er veel in heel Nederland. In het hele onderwijs blijft gelden: mondkapjes bij lopen of staan, anderhalve meter afstand bewaren. Op Were Di blijft ook: gebruik je eigen trappenhuis, volg de pijlen op de grond.

Update 15 juni

De ouders van de leerlingen in niet-examenklassen ontvingen een (naar wij vurig hopen) laatste bericht over naar school gaan ten tijde van corona.

De ouders van leerlingen van klas 1 (regulier) kregen een brief over kansklassen volgend schooljaar.

Update 1 juni 17:00 uur

 • Nationaal Programma Onderwijs: alle ouders ontvingen deze uitleg.
 • Ouders kregen deze brief over o.m. de volledige opening van de school.

Update 26 april, 15:00 uur

Een bericht over de start van de zelftesten door leerlingen ging naar de ouders. Op 22 april ging er al een brief naar de ouders over het geven van toestemming en eentje naar de leerlingen. Op 20 april ontvingen alle ouders per mail een brief over de op handen zijnde zelftesten voor leerlingen.

Update 22 maart, 15:00 uur

Er staan volgende week rapportvergaderingen gepland. Wat doen we daarmee? En hoe gaat het nu verder naar het eind van het schooljaar? De ouders van leerlingen in niet-examenklassen van regulier onderwijs kregen deze uitleg.

Na de persconferentie van 8 maart ...

... is het ontzettend belangrijk dat we de puntjes op de i blijven zetten. Help mee corona te bestrijden door het juiste trappenhuis te nemen, regelmatig je handen te wassen of de handengel te gebruiken, afstand te houden tot elkaar, te vragen aan de docent om de eerste 10 minuten van de les het lokaal te ventileren, buiten te pauzeren, de mondkapjes op te hebben bij staan of lopen.

Update 26 februari 10:00 uur

Vanaf maandag 1 maart gaan we weer naar school! Kern van onze oplossing: één dag op, één dag af oftewel één dag op school les, één dag thuis afstandsonderwijs. Hoe dat geregeld wordt, vertelden we in een mail aan leerlingen en aan de ouders en aan de ouders van WD3-leerlingen.

Mondkapjes op bij staan of lopen, ze mogen af als je gaat zitten!

Update 3 februari 2021

Doordat de lockdown voortduurt, moeten we de winterschool anders regelen. Aan ouders van aangemelde leerlingen stuurden we dit bericht.

Update 18 januari

Woensdag 20 januari beginnen we met verkorte lessen van 40 minuten. Leerlingen; zorg dat je op tijd bent, vooral als je lessen niet meteen om 08:25 uur beginnen! (Voor de vertraagde week van WD3 heeft dit gevolgen waarover apart bericht komt.)

Update 15 januari, 16:30 uur

De pauzeregeling werd uitgelegd aan de ouders van de examenleerlingen. Ook werd verteld hoe de gang van zaken rond het examen veranderd is. Dit is de mail.

Update 13 januari

Hoe we het anderhalve-meter-onderwijs gaan vormgeven vanaf 14 januari, werd in deze mail aan examenleerlingen en deze aan hun ouders uitgelegd.

Update 12 januari, 19:30 uur, na de persconferentie:

De (al een keer verplaatste) toetsweek voor klas 2 en hoger van Havo/Vwo vervalt definitief. Van 20 tot en met 27 januari krijgen die klassen gewoon les, online. Het afstandsonderwijs voor de niet-examenklassen duurt in ieder geval tot 7 februari.

Over de anderhalve-meter-maatregel gaat deze brief per mail verstuurd werd aan de ouders.

Update 6 januari 2021:

De buslijnen 656 (Budel, Soerendonk, Gastel, Sterksel, Leende, Heeze) en 657 (Sterksel, Maarheeze) rijden weer.

Update 18 december

De kerstvakantieschool gaat (helaas door corona) niet door. De winterschool gaat (hopelijk ondanks corona) door van 12 tot en met 15 februari. Meer informatie in januari.

Update 17 december

Vanmiddag hebben we ouders en leerlingen bericht gestuurd over wat zij nog graag willen weten: ... toetsweek voor Havo klas 2-3-4 en Vwo klas 2-3-4-5, de toetsweek voor Vmbo klas 3-4, de LOB-week, de versoepelingen in het Centraal Examen en versoepelingen in het SchoolExamen HV. Lees de brief aan de ouders, de brief aan de leerlingen van niet-examenklassen of de brief aan de leerlingen van examenklassen.

Update 15 december

Welke maatregelen neemt de school naar aanleiding van de lockdown per 16 december? Hier kunt u de brief aan de ouders lezen. Deze brief kregen de leerlingen uit niet-examenklassen. En tenslotte werden de examenleerlingen op deze manier geïnformeerd.

Kleine correctie voor examenleerlingen Vmbo: jullie hebben aanstaande woensdag en donderdag ook maar tot 12:10 les.


Vragen, vragen, vragen over corona:

 • Wanneer thuisblijven? We gebruiken vanaf 3 november de landelijke beslisboom. Lees hier verder.
 • Hoe moet ik mijn kind ziek melden? Wat moet ik doen als mijn kind weer gezond is? Wordt er voldoende geventileerd? Krijgen we bericht over een besmette docent? De maatregelen van de school roepen vragen op. Hier worden ze beantwoord. Heeft u een andere vraag? Stel die gerust langs deze weg.


Update 14 december

Door het grote aantal besmettingen in het Havo/Vwo-gebouw, wordt er vanaf dinsdag 15 december geen les meer gegeven in het Havo/Vwo-gebouw. De klassen 2 tot en met 5 Havo/Vwo krijgen vanaf dinsdag afstandsonderwijs via MS TEAMS. De schoolexamens van havo-5 en vwo-6 gaan gewoon door in het gebouw.

De kerstviering van vrijdag 18 december gaat NIET door. Die dag wordt lesvrij.

Update 10 december

Het aantal besmettingen neemt weer toe, ook op Were Di. Dat kunt u hier onderaan in het tabelletje zien. In overleg met de GGD wordt soms besloten om een klas naar huis te sturen. De lessen worden dan online gegeven. Dat overkwam klas at3f en kgk1e (tot en met maandag 14/12 thuis), en eerder al gt3a.

Update 5 november: Geen gratis mondkapjes meer

Leerlingen die zonder mondkapje op school komen krijgen vanaf maandag 9 november geen gratis mondkapje meer van de school. Zij kopen bij de receptie een mondkapje voor € 1,00. Ze krijgen geen toestemming om het mondkapje thuis op te halen; de les op school gaat natuurlijk vóór. De winst gaat naar een goed doel.

Update 26 oktober:

 • Veel docenten van WD3 zijn afwezig. Daardoor moeten we overstappen op het noodplan, "scenario B". De ouders van de leerlingen in WD3 kregen deze mail met uitleg.
 • Mondkapjes verplicht! Vanaf maandag 26 oktober zijn mondkapjes verplicht voor alle leerlingen en medewerkers van de school. Wie loopt of staat, draagt een mondkapje. Wie gaat zitten, mag hem af doen. Lees hier verder.
 • Er is een nieuwe beslisboom voor alle leerlingen van de school. Die is hier te vinden.

Update 12 oktober 2020:

Graag ziekmeldingen van leerlingen telefonisch doorgeven aan de receptie, niet per e-mail. Beter melden kan ook per telefoon gebeuren, of door een verzuimbriefje mee te geven. (Hier te downloaden.)

Update 2 oktober: Lopen gaat met een mondkap, zitten doe je zonder.

Dringend advies mondkapjes

Van leerlingen en personeelsleden hebben we (ook per mail op 2 oktober) medewerking aan het volgende gevraagd.

Zodra leerlingen in het schoolgebouw komen, dragen zij een mondkapje tot het moment dat ze in het lokaal hun zitplaats bezetten. Datzelfde geldt voor medewerkers; van binnenkomst tot de start van de werkzaamheden op de werkplek. Voor iedereen geldt het ook bij leswisselingen en bij het verlaten van het gebouw, op weg naar huis, en bij praktijkvakken waar de anderhalve meter afstand tot volwassenen niet gewaarborgd kan worden. (Hiermee volgen we het advies van de minister-president.)

Update 1 oktober 2020 **laatste nieuws**: "Ventilatie een op de tien scholen niet in orde"

is de kop van veel krantenberichten en sites. Dat slaat niet op SG Were Di. Volgens een vandaag ontvangen rapportage (u kunt het bericht hier lezen) is onze ventilatie 'voldoende'. We blijven ermee bezig om in elke ruimte de ventilatie optimaal te maken, maar het rapport geeft vertrouwen.

Update 29 september 2020:

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond heeft de schoolleiding besloten dat de komende drie weken alleen aandacht gegeven wordt aan het onderwijs. Interne vergaderingen worden afgelast. Buitenstaanders zijn niet welkom voor gastlessen e.d. Het betekent ook dat de studiedag van dinsdag 6 oktober niet doorgaat. We geven dan gewoon les! Alleen de leerlingen van 5-havo en 6-vwo hebben die dag studieverlof i.v.m. het schoolexamen. Op deze site kunt u bij 'Kalender' volgen welke activiteiten vervallen.

Update 28 september 2020: Geen derde pauze meer

De derde pauze ’s middags verloopt heel rommelig en leidt tot ongewenste gelijktijdige aanwezigheid van vertrekkende en pauzerende leerlingen en van pendelende docenten. Vanaf deze week is er geen derde pauze meer. We vertrouwen op verstandig overleg tussen klas en docent, als er in incidentele gevallen toch behoefte aan een pauzemoment is.


Update 21 september 2020:

Er worden vragen gesteld over de leerlingen die verkouden zijn. Op de basisschool mogen kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) gewoon naar school. In het voortgezet onderwijs gelden deze regels:

Een leerling blijft thuis in de volgende gevallen (bron: RIVM) :

 • Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten? Laat het kind testen* en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.
 • Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis.
 • Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis. Krijgt iemand klachten? Dan laat moet hij of zij zich laten testen.
 • Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege corona of krijgt je kind een notificatie met de Coronamelder-app dan moet hij of zij 10 dagen thuisblijven (quarantaine).

In het voortgezet onderwijs maken we dus geen verschil tussen leerlingen van 12 en 13, of tussen leerlingen van 17 en 18. De regels hierboven gelden voor allen.


Update 15 september 2020:

Alle ouders kregen 14 september per mail deze brief over het besmettingsgeval op school dat via de site op zaterdag 12 september gemeld werd. Ook in het tweede leerjaar van de havo is nu een besmetting geconstateerd. Deze brief van de GGD is belangrijk voor iedereen die een 'overig contact' is. De 'nauwe contacten' van een besmette persoon, krijgen persoonlijk bericht van de GGD.

Update dinsdag 8 september 2020

De afgelopen dagen is gebleken dat het onduidelijk is wanneer iemand (leerling of personeelslid) thuis moet blijven. Daarom geven we hier de uitgangspunten van Were Di:

Wat als je zelf klachten hebt:

 1. Bij klachten blijf je thuis en geven wij het advies om je te laten testen.
 2. Is de uitkomst van de test negatief maar zijn er wel klachten ---> thuis blijven

Is de uitkomst van de test positief ---> thuis blijven

Is de uitkomst van de test negatief en heb je geen klachten ---> naar school (dus ook de verkoudheid moet weg zijn)

Indien de symptomen passen bij gebruikelijke/bekende klachten zoals hooikoorts of astma geldt bovenstaande niet.

Wat als een huisgenoot klachten heeft en zich laat testen:

 1. Wat in de periode tussen test en uitslag? Regel; indien de zieke huisgenoot last heeft van benauwdheid en/of koorts blijf je thuis.
 2. Is de uitkomst van de test positief ---> thuis blijven(10 dagen)
 3. Is de uitkomst van de test negatief ---> naar school


Update maandag 7 september 2020:

Er zijn nieuwe practicumregels gemaakt zodat we corona-proof kunnen werken bij biologie, scheikunde, natuurkunde, science. Hier kunt u ze vinden.

Sinds 24 augustus mogen we weer naar school! Dat willen we graag zo houden en daarom namen we maatregelen:

 • We spraken gouden regels af met de leerlingen en het personeel. De regels gaan o.m. over afstand houden, buiten pauzeren, desinfecteren.
 • Uitgangspunt: Iedereen is weer welkom op school, maar bij gezondheidsklachten blijf je thuis en laat je je op corona testen. Als je in de vakantie in een 'oranje gebied' bent geweest, moet je 10 dagen in quarantaine zijn geweest voordat je op school komt.
 • Na twee schooldagen kregen we vragen van leerlingen over de 'Gouden regels'. De antwoorden staan hier.
 • Ouderavonden van september: de algemene ouderavonden gaan niet op school door, maar ze vinden online plaats via TEAMS. De teamleiders informeren u erover. Een uitzondering maken we voor de ouders van klas 1: die worden op locatie (onder meer het Sportgebouw) ontvangen om o.a. kennis te komen maken met de mentor.

  Website door Webtraders