Naar school in corona-tijden

De maatregelen van Were Di: vragen en antwoorden, klik hier.


Update 15 september 2020:

Alle ouders kregen 14 september per mail deze brief over het besmettingsgeval op school dat via de site op zaterdag 12 september gemeld werd. Ook in het tweede leerjaar van de havo is nu een besmetting geconstateerd. Deze brief van de GGD is belangrijk voor iedereen die een 'overig contact' is. De 'nauwe contacten' van een besmette persoon, krijgen persoonlijk bericht van de GGD.

Update dinsdag 8 september 2020

De afgelopen dagen is gebleken dat het onduidelijk is wanneer iemand (leerling of personeelslid) thuis moet blijven. Daarom geven we hier de uitgangspunten van Were Di:

Wat als je zelf klachten hebt:

 1. Bij klachten blijf je thuis en geven wij het advies om je te laten testen.
 2. Is de uitkomst van de test negatief maar zijn er wel klachten ---> thuis blijven

Is de uitkomst van de test positief ---> thuis blijven

Is de uitkomst van de test negatief en heb je geen klachten ---> naar school (dus ook de verkoudheid moet weg zijn)

Indien de symptomen passen bij gebruikelijke/bekende klachten zoals hooikoorts of astma geldt bovenstaande niet.

Wat als een huisgenoot klachten heeft en zich laat testen:

 1. Wat in de periode tussen test en uitslag? Regel; indien de zieke huisgenoot last heeft van benauwdheid en/of koorts blijf je thuis.
 2. Is de uitkomst van de test positief ---> thuis blijven(10 dagen)
 3. Is de uitkomst van de test negatief ---> naar school


Update maandag 7 september 2020:

Er zijn nieuwe practicumregels gemaakt zodat we corona-proof kunnen werken bij biologie, scheikunde, natuurkunde, science. Hier kunt u ze vinden.

Sinds 24 augustus mogen we weer naar school! Dat willen we graag zo houden en daarom namen we maatregelen:

 • We spraken gouden regels af met de leerlingen en het personeel. De regels gaan o.m. over afstand houden, buiten pauzeren, desinfecteren.
 • Uitgangspunt: Iedereen is weer welkom op school, maar bij gezondheidsklachten blijf je thuis en laat je je op corona testen. Als je in de vakantie in een 'oranje gebied' bent geweest, moet je 10 dagen in quarantaine zijn geweest voordat je op school komt.
 • Na twee schooldagen kregen we vragen van leerlingen over de 'Gouden regels'. De antwoorden staan hier.
 • Ouderavonden van september: de algemene ouderavonden gaan niet op school door, maar ze vinden online plaats via TEAMS. De teamleiders informeren u erover. Een uitzondering maken we voor de ouders van klas 1: die worden op locatie (onder meer het Sportgebouw) ontvangen om o.a. kennis te komen maken met de mentor.

  Website door Webtraders