Naar school in corona-tijden


De maatregelen van Were Di: vragen en antwoorden, klik hier.

Update 5 november: Geen gratis mondkapjes meer

Leerlingen die zonder mondkapje op school komen krijgen vanaf maandag 9 november geen gratis mondkapje meer van de school. Zij kopen bij de receptie een mondkapje voor € 1,00. Ze krijgen geen toestemming om het mondkapje thuis op te halen; de les op school gaat natuurlijk vóór. De winst gaat naar een goed doel.

Update 26 oktober:

 • Veel docenten van WD3 zijn afwezig. Daardoor moeten we overstappen op het noodplan, "scenario B". De ouders van de leerlingen in WD3 kregen deze mail met uitleg.
 • Mondkapjes verplicht! Vanaf maandag 26 oktober zijn mondkapjes verplicht voor alle leerlingen en medewerkers van de school. Wie loopt of staat, draagt een mondkapje. Wie gaat zitten, mag hem af doen. Lees hier verder.
 • Er is een nieuwe beslisboom voor alle leerlingen van de school. Die is hier te vinden.

Update 12 oktober 2020:

Graag ziekmeldingen van leerlingen telefonisch doorgeven aan de receptie, niet per e-mail. Beter melden kan ook per telefoon gebeuren, of door een verzuimbriefje mee te geven. (Hier te downloaden.)

Update 2 oktober: Lopen gaat met een mondkap, zitten doe je zonder.

Dringend advies mondkapjes

Van leerlingen en personeelsleden hebben we (ook per mail op 2 oktober) medewerking aan het volgende gevraagd.

Zodra leerlingen in het schoolgebouw komen, dragen zij een mondkapje tot het moment dat ze in het lokaal hun zitplaats bezetten. Datzelfde geldt voor medewerkers; van binnenkomst tot de start van de werkzaamheden op de werkplek. Voor iedereen geldt het ook bij leswisselingen en bij het verlaten van het gebouw, op weg naar huis, en bij praktijkvakken waar de anderhalve meter afstand tot volwassenen niet gewaarborgd kan worden. (Hiermee volgen we het advies van de minister-president.)

Update 1 oktober 2020 **laatste nieuws**: "Ventilatie een op de tien scholen niet in orde"

is de kop van veel krantenberichten en sites. Dat slaat niet op SG Were Di. Volgens een vandaag ontvangen rapportage (u kunt het bericht hier lezen) is onze ventilatie 'voldoende'. We blijven ermee bezig om in elke ruimte de ventilatie optimaal te maken, maar het rapport geeft vertrouwen.

Update 29 september 2020:

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond heeft de schoolleiding besloten dat de komende drie weken alleen aandacht gegeven wordt aan het onderwijs. Interne vergaderingen worden afgelast. Buitenstaanders zijn niet welkom voor gastlessen e.d. Het betekent ook dat de studiedag van dinsdag 6 oktober niet doorgaat. We geven dan gewoon les! Alleen de leerlingen van 5-havo en 6-vwo hebben die dag studieverlof i.v.m. het schoolexamen. Op deze site kunt u bij 'Kalender' volgen welke activiteiten vervallen.

Update 28 september 2020: Geen derde pauze meer

De derde pauze ’s middags verloopt heel rommelig en leidt tot ongewenste gelijktijdige aanwezigheid van vertrekkende en pauzerende leerlingen en van pendelende docenten. Vanaf deze week is er geen derde pauze meer. We vertrouwen op verstandig overleg tussen klas en docent, als er in incidentele gevallen toch behoefte aan een pauzemoment is.


Update 21 september 2020:

Er worden vragen gesteld over de leerlingen die verkouden zijn. Op de basisschool mogen kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) gewoon naar school. In het voortgezet onderwijs gelden deze regels:

Een leerling blijft thuis in de volgende gevallen (bron: RIVM) :

 • Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten? Laat het kind testen* en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.
 • Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis.
 • Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis. Krijgt iemand klachten? Dan laat moet hij of zij zich laten testen.
 • Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege corona of krijgt je kind een notificatie met de Coronamelder-app dan moet hij of zij 10 dagen thuisblijven (quarantaine).

In het voortgezet onderwijs maken we dus geen verschil tussen leerlingen van 12 en 13, of tussen leerlingen van 17 en 18. De regels hierboven gelden voor allen.


Update 15 september 2020:

Alle ouders kregen 14 september per mail deze brief over het besmettingsgeval op school dat via de site op zaterdag 12 september gemeld werd. Ook in het tweede leerjaar van de havo is nu een besmetting geconstateerd. Deze brief van de GGD is belangrijk voor iedereen die een 'overig contact' is. De 'nauwe contacten' van een besmette persoon, krijgen persoonlijk bericht van de GGD.

Update dinsdag 8 september 2020

De afgelopen dagen is gebleken dat het onduidelijk is wanneer iemand (leerling of personeelslid) thuis moet blijven. Daarom geven we hier de uitgangspunten van Were Di:

Wat als je zelf klachten hebt:

 1. Bij klachten blijf je thuis en geven wij het advies om je te laten testen.
 2. Is de uitkomst van de test negatief maar zijn er wel klachten ---> thuis blijven

Is de uitkomst van de test positief ---> thuis blijven

Is de uitkomst van de test negatief en heb je geen klachten ---> naar school (dus ook de verkoudheid moet weg zijn)

Indien de symptomen passen bij gebruikelijke/bekende klachten zoals hooikoorts of astma geldt bovenstaande niet.

Wat als een huisgenoot klachten heeft en zich laat testen:

 1. Wat in de periode tussen test en uitslag? Regel; indien de zieke huisgenoot last heeft van benauwdheid en/of koorts blijf je thuis.
 2. Is de uitkomst van de test positief ---> thuis blijven(10 dagen)
 3. Is de uitkomst van de test negatief ---> naar school


Update maandag 7 september 2020:

Er zijn nieuwe practicumregels gemaakt zodat we corona-proof kunnen werken bij biologie, scheikunde, natuurkunde, science. Hier kunt u ze vinden.

Sinds 24 augustus mogen we weer naar school! Dat willen we graag zo houden en daarom namen we maatregelen:

 • We spraken gouden regels af met de leerlingen en het personeel. De regels gaan o.m. over afstand houden, buiten pauzeren, desinfecteren.
 • Uitgangspunt: Iedereen is weer welkom op school, maar bij gezondheidsklachten blijf je thuis en laat je je op corona testen. Als je in de vakantie in een 'oranje gebied' bent geweest, moet je 10 dagen in quarantaine zijn geweest voordat je op school komt.
 • Na twee schooldagen kregen we vragen van leerlingen over de 'Gouden regels'. De antwoorden staan hier.
 • Ouderavonden van september: de algemene ouderavonden gaan niet op school door, maar ze vinden online plaats via TEAMS. De teamleiders informeren u erover. Een uitzondering maken we voor de ouders van klas 1: die worden op locatie (onder meer het Sportgebouw) ontvangen om o.a. kennis te komen maken met de mentor.

  Website door Webtraders