Nieuwjaars-expoceptie!

Vorig schooljaar namen leerlingen het initiatief om aan het begin van het kalenderjaar een nieuwjaarsreceptie te houden met als thema “Kunst”. Dat was een succes. Vandaar dat we zo'n combinatie van expositie en receptie ook in 2020 willen laten plaatsvinden.

Bent u een ouder die het leuk vindt om zijn kunst tentoon te stellen tijdens deze nieuwjaars-expoceptie? U kunt dat natuurlijk breed opvatten: schilderijen, beelden, foto's, gedichten, muziekstukken, en waarom eigenlijk geen toneel?

De nieuwjaars-expoceptie zal plaatsvinden op dinsdag 7 januari 2020 van 16.00 uur tot 18.00 uur. Een officiële uitnodiging zult u in de loop van december ontvangen.

Als u een werkstuk wilt laten zien, laat dan vooral ook even van u horen: neem, liefst voor 10 december, contact op met de heer B. (Bas) Buiter via de mail.

Graag tot dan!

Lees hier het nieuwsberichtje over de receptie van 2019 terug.

Website door Webtraders