Samenwerking Bibliotheek en SG Were Di: samen sterk voor (digi)taalvaardige jongeren

27-06-2024

Samenwerking Bibliotheek en SG Were Di: samen sterk voor (digi)taalvaardige jongeren

Scholengemeenschap Were Di en Bibliotheek De Kempen slaan de handen ineen met een belangrijk streven: “Alle kinderen komen (digi)taalvaardig van school!”. Donderdag 16 mei 2024 tekenden vestigingsdirecteur Cynthia Veerman van SG Were Di en Irene Helderman, directeur-bestuurder van Bibliotheek De Kempen de samenwerkingsovereenkomst.

SG Were Di timmert zelf al flink aan de weg op het gebied van taal- en leesvaardigheid. Twee jaar geleden zijn zij daarom gestart met het Leesoffensief, waarbij leerlingen wekelijks 20 minuten lezen op school. Vorig schooljaar is de afdeling Were Di Drie daarnaast begonnen met een samenwerking met Bibliotheek De Kempen door op vrijdagmiddagen met leerlingen naar de bieb te fietsen.

Deze samenwerking tussen beide partijen is zo goed bevallen dat we nu voor een structurele samenwerking voor vijf jaar gekozen hebben. “De Kers op de Taart”, noemt Regiomanager Marloes Langers-Jansen van de Bibliotheek deze samenwerking, die mogelijk gemaakt is door de inzet van de Impulsregeling vanuit het Masterplan basisvaardigheden van het ministerie van OCW.

De samenwerking startte in mei 2024 met een training voor alle vmbo-docenten, gegeven door de Bibliotheek en Stichting Lezen en Schrijven. Er liggen mooie plannen voor het nieuwe schooljaar, met in eerste instantie een focus op de verlengde brugperiode. Vanaf schooljaar 2024-2025 wordt een Bibliotheek op School gerealiseerd in het brugperiodegebouw. Daarnaast worden er projecten rondom leesplezier en digitale geletterdheid uitgevoerd en zijn er leesmediaconsulenten aanwezig op school. Zij adviseren, ondersteunen en inspireren de taalcoördinatoren, docenten en leerlingen over leesplezier, leesbevordering en digitale geletterdheid. Alle leerlingen van SG Were Di worden lid van de Bibliotheek, waardoor zij gratis toegang hebben tot boeken, e-books en luisterboeken.

Website door Webtraders