Vanaf 6 juli: boeken inleveren!


Inleverschema van de boeken

Leverancier Iddink heeft u ook al ingelicht. Met foute data, trouwens. De data die hieronder staan, kloppen.

Hieronder staan de data en precieze tijdstippen. In verband met corona: graag op tijd komen.

Website door Webtraders