Wij gaan ook door! Ouders online

Dinsdag 24 maart stond een vergadering van de ouderraad gepland. Die kon natuurlijk ook niet doorgaan op de geplande wijze; op school, met koffie of thee in een bekertje van Were Di.

De ouders wilden toch graag bijgepraat worden en ervaringen uitwisselen. Via Zoom (nou eens een keertje niét van Microsoft) kon op korte termijn gemakkelijk een vergadering belegd en gehouden worden.

Waar het gesprek over ging, dat kunt u wel raden. De coronacrisis en de impact op examen, lessen, op leerlingen en ouders. En over iets wat van alle tijden is: het verschil tussen onderbouw en bovenbouw en de verschillen in lesgeven tussen docenten. Het was een prima vergadering en een leuke ervaring, vonden allen. Maar de volgende keer hopelijk weer echt 'live'!

Website door Webtraders