Contact

Regelingen en plannen

Schoolplan 2018-2021

Were Di geeft in het Schoolplan 2018-2021 de koers aan voor vier jaar (2018-2021). Deze koers dient als leidraad voor de ontwikkeling van de school. In het plan staan ook de vier kernthema's waarmee we de komende periode aan de slag gaan.

Klik hier voor het Schoolplan 2018-2021.


Regeling bezwaar en beroep in leerlingenzaken

Natuurlijk gaan wij bij het nemen van besluiten over examenzaken, toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen zeer zorgvuldig te werk. Uiteraard hebben wij hiervoor regels. Toch kan het voorkomen dat u het met een genomen besluit niet eens bent. In het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken kunt u lezen wat de procedure is rond de behandeling van bezwaar en beroep. 

Klik hier voor het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken.


Klachtenregeling

Op basis van de klachtenregeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. 

Klik hier voor de klachtenregeling.


Privacyreglement

Scholengemeenschap Were Di vindt de privacy van de leerlingen en medewerkers zeer belangrijk. Onze school houdt zich aan de privacywetgeving. Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Wilt u weten hoe Were Di omgaat met de privacy? Lees dan het privacyreglement.

Klik hier voor het Privacyreglement.


Reglement cameratoezicht

Een van de maatregelen om de veiligheid van leerlingen, medewerkers en bezoekers te waarborgen is het inzetten van cameratoezicht op het terrein van Were Di. In het reglement cameratoezicht staan de taken, verantwoordelijkheden en procedures omtrent het cameratoezicht beschreven. Doelstelling is dat integer met het systeem wordt omgegaan en dat de privacy van leerlingen, medewerkers en bezoekers wordt gewaarborgd.    

Klik hier voor het reglement cameratoezicht 


Veiligheidsplan 2018-2020

Were Di streeft naar optimale veiligheid voor leerlingen, medewerkers en bezoekers. 

Klik hier voor het veiligheidsplan 2018-2020.


Regels en afspraken meerdaagse excursies

Klik hier voor het document met regels en afspraken die tijdens (meerdaagse) excursies gelden voor leerlingen en ouders. Webdesign & Webdevelopment by Webtraders