Magister

Magister

Dowload de app
Voor ouders en leerlingen is er een Magister app, deze kunt u downloaden in de Appstore of Playstore.

Handleiding toestemmingsmodule
In Magister kunt u wel of geen toestemming geven voor diverse zaken, zoals het gebruik van foto's van leerlingen op de site van SG Were Di.
Of in het geval van eindexamenkandidaten: Naam, woonplaats en studie van de geslaagde leerlingen mogen vermeld worden op de site en in advertenties van de school.

Voor leerlingen tot en met 15 jaar geldt dat de ouder(s)/ verzorger(s) de toestemming aan kunnen passen.
Als de leerling 16 jaar of ouder is, kunnen zij dit zelf.

In het kort past u de toestemming voor het gebruik van gegevens als volgt aan:

  • Open Magister
  • Klik op "Gegevens van naam van uw kind"
  • Bovenin ziet u staan: Toestemming gebruik gegevens, klik deze aan
  • Hier ziet u een lijst van toestemming ja of nee. Om deze te wijzigen klikt u bovenin op "wijzig".
    Verander de toestemmingen zoals gewenst en klik daarna op "opslaan".

Hier vindt u de handleiding voor de toestemmingsmodule van Magister.

Handleiding ziekmelden via Magister
Ziekmelden van een leerling kan op twee manieren:

De ziekmelding wordt in Magister in eerste instantie alleen zichtbaar voor de eerste ziektedag. Alle dagen erna dat de leerling ook nog niet op school is, wordt de leerling via de aan- en afwezigheidscontrole in de lessen als “absent” geregistreerd. U ziet dit als een ongeoorloofde afwezigheid (rood) in Magister terug.

Na ontvangst en verwerking van de hersteld melding vindt er een correctie plaats en dan pas ziet u een ziekmelding (groen) voor alle ziektedagen in Magister terug.

Verdere nuttige info voor ouders en leerlingen

https://www.magister.nl/voor-iedereen/leerlingen-en-ouders/

Vragen over de inhoud en werking van Magister

Voor onjuiste of veranderde persoonsgegevens mailt u naar magister@sgweredi.nl
Bij vragen over cijfers (Magister) kunt u het beste terecht bij uw zoon of dochter of de vakdocent.

Voor overige problemen kunt u een mail sturen naar magister@sgweredi.nl
Vermeld van wie u de ouder bent en geef een duidelijke omschrijving van het probleem.

    Website door Webtraders