Contact

Project Roemenië


Sinds 2009 gaan jaarlijks acht leerlingen en twee begeleiders van scholengemeenschap Were Di naar de Roemeense kustplaats Constanta om daar in samenwerking met de Stichting SOS Straatkinderen uit Dommelen hulp te bieden aan arme gezinnen en straatkinderen. We werken daar vanuit Casa Sami, een inloophuis dat in de dagelijkse primaire behoeften van de kinderen voorziet. We verblijven steeds twee weken in Roemenie: een week vóór en een week in de zomervakantie. In die periode gaan we een week met de straatkinderen naar een vakantiekamp. Daar zijn goede voorzieningen. Onze leerlingen verzorgen het programma voor die week. We betalen het vakantiekamp met geld dat we gedurende het hele jaar hebben ingezameld met acties voor het Roemenië-project.  

 

Tweeledig doel
Het mes snijdt aan twee kanten. Het doel van dit project is dat zowel de straatkinderen in Constanta als onze leerlingen er beter van worden. Het belangrijkste is natuurlijk dat we de Roemeense kinderen, al dan niet tijdelijk, een hogere levensstandaard kunnen bieden. Daarnaast leren onze leerlingen op diverse vlakken van het Roemenië-project. Ze zien met eigen ogen hoe bevoorrecht wij in Nederland zijn met onze enorme welvaart, ook in tijden van economische crisis. Hun ogen worden geopend als ze zien dat er kinderen zijn die dagelijks moeten vechten om aan eten, kleding, onderdak en onderwijs te komen. 
Daarnaast draagt het project bij aan de verbreding van hun wereldbeeld. Verder bekwamen onze leerlingen zich in het werken in groepsverband. Tenslotte vergroten ze hun organisatorisch talent en verantwoordelijkheidsgevoel. Elk jaar geven leerlingen aan, aan welke van hun eigenschappen ze graag willen werken. Die variëren over het algemeen van 'over de terughoudendheid heen komen om met onbekende mensen samen te werken’ tot eenvoudigweg ‘gewoon de handen uit de mouwen steken.’
Ook omgaan met tegenslagen is iets wat de leerlingen kunnen leren. Niet alles wat we proberen lukt. Zo zijn er straatkinderen die we al jaren proberen mee te nemen op kamp. Dat lukt niet omdat hun ouders hen niet laten gaan omdat de kinderen de restaurants langs moeten om rozen te verkopen. Bijna jaarlijks moeten we de leerlingen bijeenroepen om slecht nieuws te melden. Zo zijn er ouders die hun kinderen uit geldgebrek hebben verkocht en zijn er straatkinderen overleden.

Resultaten op de langere termijn
Het doel van elke groep leerlingen die naar Constanta vertrekt, is de Roemeense straatkinderen in die twee weken een fantastische tijd bezorgen. De straatkinderen kijken elk jaar uit naar onze komst. Inmiddels hebben we de reis acht keer gemaakt. Tussen 2009 en 2015 zijn 64 leerlingen en acht begeleiders in Casa Sami geweest om hulp te bieden. In die tijd hebben we de huisjes waarin de arme gezinnen wonen langzaam zien verbeteren, het inloophuis heeft meer faciliteiten gekregen en gaat, o.a. door scholing van het personeel, steeds professioneler functioneren. Erg belangrijk is natuurlijk ook dat steeds meer van de kinderen in Constanta onderwijs krijgen. Inmiddels zijn we schoolsponsor van vier Roemeense kinderen: Cristina, Florentina, André en Ghiulu. Wij betalen hun opleiding zo lang dat nodig is. 

Meer informatie 
Wilt u meer informatie over ons project, of wilt u zich aanmelden als sponsor, dan kunt u contact opnemen met docent Ruud Beerens: brs@sgweredi.nl 

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders