Werken en stage lopen


Werken bij Were Di

Werken bij scholengemeenschap Were Di is meer dan les geven of je dagelijkse taken uitvoeren. Medewerkers van Were Di (schoolleiding, docenten en ondersteunend personeel) werken aan de toekomst van de leerlingen. Elke dag weer zijn zij samen met de leerlingen aan de slag om hun kennis, kunde en vaardigheden te vergroten. Onze medewerkers dagen de leerling uit om hun horizon te verbreden en hun capaciteiten ten volle te benutten. Fouten maken mag want ook daar leer je van. Medewerkers van Were Di ontwikkelen en ontplooien ook zichzelf. Want daarvan wordt niet alleen de medewerker maar ook de leerling beter. Nieuwe docenten volgen de eerste twee jaar een intensief coachings- en begeleidingstraject. Voor docenten die langer op school werken en andere medewerkers is er een flink aantal opleidingen en trainingen waaraan ze kunnen deelnemen. Onze medewerkers staan open voor onderwijsvernieuwingen en doen mee aan buitenschoolse activiteiten.

Werken bij Were Di betekent werken in een professionele omgeving waar kwaliteit en betrokkenheid belangrijke kernwaarden zijn. De sfeer op Were Di is goed, zo blijkt uit de diverse werktevredenheidsonderzoeken onder medewerkers. Ook de werkomgeving en faciliteiten scoren goed, zo blijkt.

Were Di hoort bij de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in Tilburg. Were Di werft nieuwe collega's via de vacaturebank van OMO (zie de link op de Homepage). Een open sollicitatie sturen of meer informatie opvragen, kan via solliciteren@sgweredi.nl

Stage lopen bij Were Di

‘Toekomst in uitvoering’

“Bij Were Di sta je als stagiair al snel zelf voor de klas. Je weet zo al snel of lesgeven ‘je ding is’. Het is een gemoedelijke school waar je je welkom voelt. Bij Were Di word je snel opgenomen in het team.” Dat zijn enkele veelgehoorde opmerkingen van studenten die hun stage hebben afgerond bij Were Di. Veel studenten hebben het bij ons op school naar hun zin gehad en daar zijn wij natuurlijk blij mee. Wij proberen studenten die bij ons stage komen lopen, net zoals onze leerlingen, de best mogelijke bagage mee te geven voor de toekomst. Onze school heeft een lange traditie als stageschool. Wij dragen graag bij aan de opleiding en begeleiding van stagiairs. Kwaliteit en betrokkenheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Het is de bedoeling dat de stagiair zich, net zoals de docent en de leerling, bij Were Di thuis voelt en werkt aan het vergroten en overdragen van kennis en vaardigheden en de ontwikkeling van zijn talenten. Vandaar de slogan “Toekomst in uitvoering”.

Were Di telt jaarlijks zo’n veertig à vijftig stagiairs afkomstig van een groot aantal verschillende opleidingen. Bij Were Di zijn de communicatielijnen kort en dat komt de kwaliteit van de begeleiding ten goede.

Elke stagiair wordt begeleid door een werkplekbegeleider (WPB). Er zijn regelmatig intervisiebijeenkomsten en workshops voor de stagiairs. De lijn met Fontys, de lerarenopleiding waar veel van onze stagiairs studeren, is kort.

*waar stagiair staat, dient ook stagiaire gelezen te worden.

Organisatie

Vrijwel alle studenten zien de stageperiode als een essentieel onderdeel van hun opleiding tot docent. Het spreekt voor zich dat de school waar de student stage loopt hiervoor optimaal is toegerust. Er is een korte lijn tussen de opleiding van de student en de school waar hij gaat stagelopen, de instituutsopleider is iedere donderdag op school aanwezig. Er is dus wekelijks overleg tussen de schoolopleiders (SO) en de instituutsbegeleider (IB). Ook is er op donderdag de mogelijkheid voor stagiairs om de SO en IB te spreken.

De aanvraag voor een stageplaats

Een student die stage wil lopen bij scholengemeenschap Were Di stuurt een sollicitatiebrief met CV naar de schoolopleider. Deze bekijkt of de student kan worden geplaatst. Als dat zo is, gaat de scholopleider op zoek naar een geschikte werkplekbegeleider. Vervolgens wordt de student uitgenodigd voor een intakegesprek met de werkplekbegeleider. In dat gesprek wordt onder meer besproken aan welke specifieke competenties er gewerkt moet worden, op welke dagen er stage gelopen kan worden en verdere wederzijdse verwachtingen. Indien van toepassing komen ook de resultaten en leerpunten van de vorige stage aan bod. De schoolopleider en werkplekbegeleider bepalen binnen afzienbare termijn na het gesprek of de student wordt aangenomen. Als dat het geval is, regelt personeelszaken de administratieve afhandeling nadat de schoolopleider het contract heeft ondertekend. Bij een betaalde stage (afstudeerstage of LIO) wordt een OMO-contract opgemaakt.

Stage lopen

De dagelijkse begeleiding van de stagiair is in handen van de WPB. Tijdens de stageperiode bezoekt de SO of de IB minimaal twee keer een les van de stagiair. Van elk bezoek wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De werkplekbegeleider en stagiair bespreken deze verslagen. De SO en de IB bespreken de voortgang regelmatig met de WPB. Voor havo/vwo neemt schoolopleider Gerrie van der Linden dit voor haar rekening; bij vmbo neemt Wouter Kolster die taak op zich. De twee schoolopleiders verzorgen ook regelmatig intervisies en workshops voor de stagiairs. Daarin wisselen stagiairs onderling ervaringen uit. In die bijeenkomsten wordt ook aandacht besteed aan diverse thema’s.

Hierbij is ook altijd de werkplekbegeleider aanwezig. Na het interview bepalen IB, SO en WPB of de student verder kan met de volgende fase van zijn opleiding of dat hij klaar is voor een baan als docent. De eindbeoordeling van de stage van Fontys-studenten is de verantwoordelijkheid van de instituutsbegeleider.

Klik hier voor het verhaal van stagiaire Romy Tops dat in december 2016 in magazine Rondom Valkenswaard verscheen.

AOS-Zuidoost

Scholengemeenschap Were Di is sinds schooljaar 2014-2015 een academische opleidingsschool. Wij horen bij AOS Zuidoost. We werken samen met het Rhytovius College in Eersel en het Sondervick College in Veldhoven. Dat betekent dat de modules Algemene Professionele Vorming worden gegeven op de stagescholen. De opzet is de theorie met de praktijk te verbinden.

Divers leren op pleinen

Were Di kiest voor een onderwijsvorm waarbij wordt uitgegaan van divers leren op pleinen. Leerlingen van onze school krijgen de leerstof op diverse manieren aangeboden. Er is veel aandacht voor de begeleiding van (zorg)leerlingen en er zijn voor docent en leerling moderne hulpmiddelen aanwezig.

Het divers leren uit zich in de didactische werkvormen en in de opzet en inrichting van onze vier schoolgebouwen. De pleinen vormen de kern van de leeromgeving. Rond een plein dat is uitgerust met computerwerkplekken liggen lokalen, projectkamers en docentenwerkplekken. Vakken die samenhangen, worden gegeven op hetzelfde plein. Zo kent de school Gamma- en Bètapleinen maar ook een Techniek- Cultuur-, Handels- en Zorgplein. Alle praktijkvakken hebben modern ingerichte werkplekken voor leerlingen. Leerlingen werken met een eigen laptop. Ze kunnen dus op elk moment digitaal aan de slag. Verder schenkt Were Di veel aandacht aan Loopbaanbegeleiding en ondersteuning.

Sfeer

Het sterkste punt van Were Di als werkomgeving zijn en blijven de leerlingen. Bij ons op school heerst een gemoedelijke sfeer. De afstand tussen docenten en leerlingen is niet al te groot. Daarnaast blijkt de gemoedelijkheid uit het grote aantal buitenschoolse activiteiten die bij Were Di worden georganiseerd. Zo is er het jaarlijkse Songfestival en is er om het jaar een musical. Verder worden er vele excursies en schoolfeesten georganiseerd. Ook doet Were Di jaarlijks mee aan de Vijflandenontmoeting en de Kangoeroewedstrijd (wiskundewedstrijd). Ook binnen deze activiteiten kunnen studenten werken aan hun competentie ontwikkeling.

Samengevat voelen stagiairs zich bij Were Di thuis en zijn ze blij met de ruimte die ze bij Were Di krijgen om zich te ontplooien en te ontwikkelen.

Kortom: 'Toekomst in uitvoering'

Website door Webtraders