Welkom


Welkom bij scholengemeenschap Were Di

Er zijn veel scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland en in veel opzichten lijken ze op elkaar. Mogen we een paar dingen noemen die u waarschijnlijk bij niet veel andere scholen vindt?

We hebben een breed aanbod; alle reguliere onderwijssoorten zijn aanwezig. Daarnaast bieden we ‘natuurlijk leren’ aan op alle niveaus. Leerlingen werken samen aan opdrachten, in workshops, met experts van binnen en buiten de school. Die vorm van onderwijs noemen we ‘Were Di Drie.’

Ons ‘nieuwe gymnasium’ biedt heel veel extra mogelijkheden en nieuwe uitdagingen. De leerlingen krijgen er Spaans en filosofie en hebben wekelijks een dagdeel ‘Expansio’ waarin ze leren samenwerken aan vakoverstijgende vraagstukken.

Onze slogan is ‘Toekomst in uitvoering’: door stages, reizen, workshops, een beroepenmarkt en door de intensieve contacten met bedrijven in de regio en met de vervolgopleidingen stimuleren we leerlingen zich breed te ontwikkelen voor een perspectiefvolle toekomst.

De school is gevestigd op een prachtige (uiteraard rookvrije) campus in bosrijke omgeving. Vier gebouwen, waaronder een sporthal en een eigen gebouw voor de brugklassen, bieden de leerlingen alle ruimte en veiligheid.

Na lestijd houden de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling niet op. Er is een Were Di Academy op dinsdagmiddag waar leerlingen zich kunnen bekwamen in een sport of zich kunnen verdiepen in een cultureel of educatief onderwerp. Daarnaast kunnen de leerlingen deelnemen aan het songfestival, een toneeluitvoering of een musical en kunnen ze meespelen in het orkest.

We hopen dat u snel de weg vindt op de site en een duidelijk beeld van de school krijgt. Vragen staat natuurlijk vrij: info@sgweredi.nl

Website door Webtraders