Contact

Directie en teamleiders

Schoolleider

De eindverantwoordelijkheid en de zorg voor het uitzetten van beleidslijnen is opgedragen aan de schoolleider (=rector)

E. de Gier is rector binnen scholengemeenschap Were Di. gir@sgweredi.nl 


 


Conrector

Were Di biedt onderwijs aan van vmbo basis tot en met gymnasium. Mevrouw Veerman-Volten is de conrector. vm@sgweredi.nl 


     

Teamleiders

Binnen Were Di coördineren de teamleiders de werkzaamheden van hun onderwijsteam.

S. Hoogeboom                             F. Thomassen

teamleider algemeen havo/vwo      teamleider algemeen

 hg@sgweredi.nl                              thm@sgweredi.nl 

  Havo/Vwo

mevr. K. Janssen-Knabben, teamleider leerjaar 1 havo/vwo; jnk@sgweredi.nl

L. Swinkels, teamleider leerjaar 2 en 3 havo/vwo; swl@sgweredi.nl

G. Mollen, teamleider leerjaar 4 en 5 havo; mll@sgweredi.nl 

V. van Groenendael, teamleider leerjaar 4,5 en 6 vwo; grn@sgweredi.nl

 

 

 


vmbo onderbouw

I. van der Heijden, teamleider leerjaar 1 en 2 kernteams basis- en kaderberoepsgerichte leerweg; hed@sgweredi.nl 

J. de Clerck, teamleider leerjaar 1 en 2 basis- en kaderberoepsgerichte leerweg/ kader-gemengd theoretische leerweg-klassen; clr@sgweredi.nl  

T. Hurkx, teamleider leerjaar 1 en 2 gemengd-theoretische leerweg/ vmbo-havo-klassen; hrx@sgweredi.nl 

M. van Dooren, teamleider leerjaar 1 en 2 Were Di Drie (natuurlijk leren); drn@sgweredi.nl 

 

 

 


Vanaf schooljaar 2019-2020:

Mevr. K. Janssen-Knabben, teamleider leerjaar 1 havo/vwo; jnk@sgweredi.nl

T. Hurkx, teamleider leerjaar 1 vmbo; hrx@sgweredi.nl 

M. van Dooren, teamleider leerjaar 1 Were Di Drie (natuurlijk leren); drn@sgweredi.nl 


Vmbo bovenbouw:

mevr. P. Damen, teamleider leerjaar 3 en 4 basis- en kaderberoepsgerichte leerweg; dmn@sgweredi.nl 

B. Kraakman, teamleider leerjaar 3 en 4 gemengd-theoretische leerweg;  krm@sgweredi.nl   

P. Verzellenberg, teamleider leerjaar 3 en 4 Were Di Drie (natuurlijk leren); vrz@sgweredi.nl   

  


Webdesign & Webdevelopment by Webtraders