Contact

Directie en teamleiders

Schoolleider

De eindverantwoordelijkheid en de zorg voor het uitzetten van beleidslijnen is opgedragen aan de schoolleider (=rector)

E. de Gier is rector binnen scholengemeenschap Were Di. gir@sgweredi.nl 

 

Conrectoren

Were Di biedt onderwijs aan van vmbo basis tot en met gymnasium. Were Di telt twee conrectoren.

 mevr. A. Beuting-Pijnenburg             mevr. C. Veerman-Volten. 

btg@sgweredi.nl                                vm@sgweredi.nl 


 


Teamleiders

Binnen Were Di coördineren de teamcoördinatoren de werkzaamheden van hun onderwijsteam.

S. Hoogeboom                             F. Thomassen

teamleider algemeen havo/vwo      teamleider algemeen

 hg@sgweredi.nl                              thm@sgweredi.nl 

 


Havo/Vwo

mevr. K. Janssen-Knabben, leerjaar 1; jnk@sgweredi.nl

L. Swinkels, leerjaar 2 en 3 havo/vwo; swl@sgweredi.nl

G. Mollen, leerjaar 4/5 havo; mll@sgweredi.nl 

V. van Groenendael 4, 5 en 6 vwo. grn@sgweredi.nl


  

 

vmbo onderbouw

I. van der Heijden, kernteams basis- en kaderberoepsgerichte leerweg; hed@sgweredi.nl 

J. de Clerck, basis- en kaderberoepsgerichte leerweg/ kader-gemengd theoretische leerweg-klassen; clr@sgweredi.nl  

T. Hurkx, gemengd-theoretische leerweg/ vmbo-havo-klassen; hrx@sgweredi.nl 

M. van Dooren, Were Di Drie Natuurlijk Leren; drn@sgweredi.nl 

 

 

 

Vmbo bovenbouw:

mevr. P. Damen, basis- en kaderberoepsgerichte leerweg; dmn@sgweredi.nl 

B. Kraakman, gemengd-theoretische leerweg;  krm@sgweredi.nl   

P. Verzellenberg, Were Di Drie Natuurlijk Leren; vrz@sgweredi.nl 

  

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders