Directie en teamleiders

Schoolleider

De eindverantwoordelijkheid en de zorg voor het uitzetten van beleidslijnen is opgedragen aan de schoolleider (=rector)

E. de Gier is rector binnen scholengemeenschap Were Di. gir@sgweredi.nl

Conrector

Were Di biedt onderwijs aan van vmbo basis tot en met gymnasium. Mevrouw Veerman-Volten is de conrector. vm@sgweredi.nl


Teamleiders

Binnen Were Di coördineren de teamleiders de werkzaamheden van hun onderwijsteam.

S. Hoogeboom, teamleider algemeen havo/vwo; hg@sgweredi.nl

F. Thomassen, teamleider algemeen; thm@sgweredi.nl

  Havo/Vwo:

  V. van Groenendael, teamleider leerjaar 4, 5 en 6 vwo; grn@sgweredi.nl

  I. van der Heijden, teamleider leerjaar 2 en 3 atheneum en gymnasium; hed@sgweredi.nl

  G. Mollen, teamleider leerjaar 4 en 5 havo; mll@sgweredi.nl

  Mevr. Y. Vercoulen, teamleider leerjaar 2 en 3 havo; vrc@sgweredi.nl


  Brugklas en WD3:

  Mevr. K. Janssen-Knabben, teamleider leerjaar 1 havo/vwo; jnk@sgweredi.nl

  T. Hurkx, teamleider leerjaar 1 vmbo; hrx@sgweredi.nl

  M. van Dooren, teamleider leerjaar 1 en 2 Were Di Drie (natuurlijk leren); drn@sgweredi.nl

  P. Verzellenberg, teamleider leerjaar 3 en 4 Were Di Drie (natuurlijk leren); vrz@sgweredi.nl

  Vmbo klas 2, 3 en 4:

  mevr. P. Damen, teamleider leerjaar 2, 3 en 4 basis- en kaderberoepsgerichte leerweg; dmn@sgweredi.nl

  J. de Clerck, teamleider leerjaar 2, 3 en 4 basis- en kaderberoepsgerichte leerweg; clr@sgweredi.nl

  B. Kraakman, teamleider leerjaar 2, 3 en 4 gemengd-theoretische leerweg; krm@sgweredi.nl

  H. Nijenkamp, teamleider a.i. leerjaar 2, 3 en 4 gemengd-theoretische leerweg; nnk@sgweredi.nl

  Website door Webtraders