Versterkt talenonderwijs

Met de sterk toenemende globalisering en mondialisering is de beheersing van vreemde talen belangrijker dan ooit. Bedrijven, organisaties en instellingen opereren en produceren in landen verspreid over de hele wereld. En daar spelen wij op in. Were Di biedt versterkt talenonderwijs aan zodat leerlingen een extra kans hebben om zich optimaal voor te bereiden op een internationale studie- en werkomgeving. Want het spreekt vanzelf dat het goed beheersen van (diverse) vreemde talen kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Scholengemeenschap Were Di biedt versterkt talenonderwijs aan voor de talen Engels, Duits en Frans. Dit houdt in dat leerlingen naast de reguliere lessen extra taallessen volgen.

De taalprogramma's Goethe (Duits) en DELF (Frans) zijn toegankelijk voor leerlingen van havo en vwo. Vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt voor Engels voorbereiding op de Cambridge-certificates aangeboden.

Op dinsdag 12 december 2017 kregen de eerste Were Di-leerlingen hun DELF-diploma. Vijf kandidaten deden het examen Frans op A2-niveau. Zij slaagden met gemiddeld een 9. (één geslaagde leerling staat niet op de foto)

Website door Webtraders