DELF

Were Di biedt vanaf schooljaar 2016-2017 het talenprogramma DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) aan. Met dit programma biedt Were Di gemotiveerde leerlingen van 5 vwo en 4 havo de kans zich nog verder te verdiepen in het vak Frans. Zij nemen op vrijwillige basis deel aan de DELF-lessen. Het programma is bedoeld voor leerlingen die een extra uitdaging willen aangaan. Deelnemers aan DELF volgen wekelijks een extra lesuur Frans. Dat lesuur valt valt buiten het reguliere lesprogramma, maar wordt in het lesrooster ingepast en vervangt een regulier uur Frans. Het biedt verdere verdieping en brengt de verschillende vaardigheden op een hoger niveau. DELF is een officieel en internationaal erkend diploma van het Franse Ministerie van Onderwijs. Het DELF bestaat uit vier niveaus, die overeenkomen met de eerste vier niveaus van het Europees Referentiekader van de Raad van Europa: A1, A2, B1 en B2. Were Di biedt DELF aan op het niveau B1 - B2.

De leerlingen sluiten DELF af door het afleggen van een internationaal erkend examen, dat op school wordt afgenomen. Ze doen examen op de onderdelen: spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid. Met het behaalde certificaat kunnen leerlingen hun kennis van de taal overal ter wereld aantonen. Het certificaat geeft, afhankelijk van het behaalde niveau, toegang tot bepaalde Franstalige opleidingen zonder de verplichte deelname aan een taaltoets.

Leerlingen kunnen vanaf het begin van het schooljaar instappen. Het examen vindt plaats aan het einde van het schooljaar.

Were Di betaalt de kosten van de extra lessen. De kosten voor het examen zijn voor rekening van de ouders/verzorgers.

Meer informatie is te vinden via: www.institutfrancais.nl

Website door Webtraders