Folder over hoofdluis

Hoofdluis verspreidt zich gemakkelijk op scholen. Lees meer over de bestrijding van hoofdluis in bijgaande folder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Klik hier voor de folder.

Website door Webtraders