Toetsbeleid/ Herkansingsformulier

Op SG Were Di is besloten per vak een maximaal aantal toetsen vast te stellen. Daarnaast zetten we in op formatief handelen, zodat zowel uw kind als de docent een goed beeld heeft waar hij/zij staat: wat beheers ik al wel en wat nog niet? Op deze manier kan een toets eigenlijk geen verrassingen meer bevatten.

Het toetsbeleid van SG Were Di vindt u hier..

We denken dat het goed is dat leerlingen een toets mogen herkansen als ze een keer de plank hebben misgeslagen.

In het toetsplan dat iedere vaksectie heeft gemaakt staat aangegeven welke toets herkanst kan worden. Een leerling kan door middel van het invullen van een herkansingsformulier aangeven dat hij/zij de toets wil herkansen. Het herkansingsformulier/ verbetertraject toets vindt u hier.

We hebben bewust gekozen voor deze manier van herkansen, omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen goed nadenken over het inzetten van een herkansing.


Website door Webtraders