Ouderavonden en spreekuren

Were Di vindt een goed contact met ouders erg belangrijk. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte over zaken die uw kind aangaan en over ontwikkelingen op school. Elk jaar worden in het begin van het schooljaar per team informatieve algemene ouderavonden georganiseerd. De belangrijkste informatie over het schooljaar wordt hier aan u verstrekt. Wij verwachten dat alle ouders hierbij aanwezig zijn.

Na elke rapportperiode krijgt u de mogelijkheid aangeboden om individueel in gesprek te gaan met de mentor en vakdocenten.

In het contact tussen de school en de ouders is de mentor een belangrijke schakel. Hebt u gedurende het jaar specifieke vragen over de ontwikkeling van uw kind dan kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen met de mentor.

Algemene informatie tijdens het schooljaar
• De belangrijkste informatiebron, voor alle algemene informatie, is de website. www.weredi.nl
• De school informeert u digitaal over zaken zoals; excursies, sportdagen en studiedagen en wanneer wordt afgeweken van de reguliere agenda.
• Wij gebruiken de volgende communicatiemiddelen: - Berichten via Magister (voor leerlingen) - E-mailberichten op het persoonlijke e-mailadres (ouders en/of leerlingen) - Een SMS bericht op het persoonlijke mobiele nummer (ouders en/of leerlingen dit uitsluitend in noodgevallen). Eenmaal op school zijn wijzigingen in het lesrooster ook terug te vinden op de beeldkranten in het schoolgebouw.
• Docenten zetten het te maken huiswerk/toetsen in de agenda van Magister.Website door Webtraders