Ouderavonden en spreekuren

Een goed contact met ouders is erg belangrijk. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte over zaken die uw kind aangaan en over ontwikkelingen op school.

  • Er is voor alle leerjaren een informatieve ouderavond aan het begin van het schooljaar waarin kennis wordt gemaakt met de mentor.
  • September 2020 begonnen we met driegesprekken tussen ouders, leerling en mentor. Hoe die er precies uitzien is per team verschillend, maar ze vinden plaats in de eerste maanden van het schooljaar. De ervaringen zijn zo goed, dat we er in 2021-2022 mee doorgaan.
  • In het contact tussen de school en de ouders is de mentor een belangrijke schakel. Hebt u gedurende het jaar specifieke vragen over de ontwikkeling van uw kind dan kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen met de mentor.

    Als u contact wilt opnemen met een docent, kunt u het initiatief nemen door contact op te nemen via e-mail. De mail-adressen van de onderwijsmedewerkers kunt u hier vinden.
  • Algemene informatie kunt u vinden op de website, www.weredi.nl.
  • Via de mail houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen en van alle afwijkingen op de normale gang van zaken op school. Alle mails en brieven die we verstuurden, kunt u hier vinden.
  • Magister is de bron van informatie over het rooster van de leerling, het huiswerk en de bereikte resultaten.

Zorgt u ervoor dat in Magister uw juiste e-mailadres en telefoonnummer staat? Die contactgegevens kunt u zelf wijzigen. Het zou immers jammer zijn als u een bericht niet ontvangt!

Website door Webtraders