Havo / Vwo

Havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs)

Het havo biedt een voorbereiding op het HBO (Hoger Beroepsonderwijs). Daarvoor is nodig dat een havo-leerling beschikt over een brede theoretische kennis maar ook zeer geïnteresseerd is in de praktijk. ‘Denkers en doeners’, zo kun je de havo-leerlingen omschrijven.

De keuzemogelijkheden voor brugklassers binnen het havo/vwo:

klas 1 Havo/Vwo

(voor leerlingen met advies Havo of Havo/Vwo)

klas 1 Vwo atheneum

(voor leerlingen met advies Vwo)

klas 1 Vwo gymnasium

(voor leerlingen met advies Vwo)

klas 1 Were Di Drie H/V

(voor leerlingen met een advies Havo, Vwo of Gymnasium)

Havo (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)

De leerling met een havo-advies wordt geplaatst in de brugklas havo/vwo. Aan het eind van de brugklas wordt bepaald of de leerling zijn schoolcarrière voortzet op de havo- of op de vwo-afdeling. De havo-opleiding duurt vijf jaar.

In klas 4 en 5 van de havo (de ‘bovenbouw’) wordt de leerling op het eindexamen voorbereid. Dat examen omvat een algemeen deel, een profieldeel en één vak in het vrije deel.

Het algemeen deel is verplicht voor alle leerlingen en bevat Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, culturele en kunstzinnige vorming, sport en bewegen, maatschappijleer.

Er zijn vier profielen, elke leerling kiest er één:

  • Cultuur en maatschappij
  • Economie en maatschappij
  • Natuur en gezondheid
  • Natuur en techniek.

Over dit profieldeel maken de leerlingen aan het eind van klas 4 en in klas 5 een profielwerkstuk dat meetelt voor het examen. Alle profielwerkstukken worden gepresenteerd aan ouders en medeleerlingen op een speciale avond.

De profielkeuze, een belangrijke beslissing, wordt in klas 3 voorbereid.

Leerlingen die voor het examen geslaagd zijn, vinden hun weg naar het vervolgonderwijs; vaak HBO, soms MBO. Ook instroom in 5-vwo is mogelijk, al zijn daar voorwaarden aan verbonden.


Vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)

Het vwo biedt voorbereiding op een studie aan een universiteit. Voor dit academisch (=wetenschappelijk) onderwijs is nodig dat een vwo-leerling beschikt over een brede theoretische kennis en ook zeer geïnteresseerd is in onderzoek. Willen weten, willen begrijpen, willen uitzoeken, daar gaat het om. Dat maakt hen tot ‘denkers en onderzoekers’.

De leerling met een vwo-advies wordt geplaatst in de vwo brugklas. Aan het eind van de brugklas wordt bepaald of de leerling zijn schoolcarrière kan voortzetten op de vwo-afdeling. De vwo-opleiding duurt in totaal zes jaar.

In klas 4, 5 en 6 van het vwo (de ‘bovenbouw’) wordt de leerling op het eindexamen voorbereid. Dat examen omvat een algemeen deel, een profieldeel en één vak of twee vakken in het vrije deel.

Het algemeen deel is verplicht voor alle leerlingen en bevat Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, culturele en kunstzinnige vorming, algemene natuurwetenschappen, sport en bewegen, maatschappijleer.

Er zijn vier profielen, elke leerling kiest er één:

  • Cultuur en maatschappij
  • Economie en maatschappij
  • Natuur en gezondheid
  • Natuur en techniek.

Over dit profieldeel maken de leerlingen aan het eind van klas 5 en in klas 6 een profielwerkstuk dat meetelt voor het examen. Alle profielwerkstukken worden gepresenteerd aan ouders en medeleerlingen op een speciale avond.

De profielkeuze, een belangrijke beslissing, wordt in klas 3 voorbereid.

Leerlingen die voor het examen geslaagd zijn, vinden hun weg naar het vervolgonderwijs: meestal een universiteit, maar ook het HBO komt regelmatig voor.

Vwo is een verzamelnaam voor twee opleidingen die allebei 6 jaar duren: het atheneum en het gymnasium. Beide vormen geven toegang tot het wetenschappelijk onderwijs. Eén van de verschillen is, dat de leerlingen van het gymnasium ook examen doen in een klassieke taal en cultuur: Latijn of Grieks.

In klas 2 en 3 kent Were Di aparte gymnasium- en atheneumklassen. In de bovenbouw verdwijnt dat: dan spreken we van vwo-klassen. De lessen in Latijn, Grieks en klassieke cultuur worden alleen aan de leerlingen van het gymnasium gegeven.

Augustus 2017: een gymnasiumbrugklas!

Willen weten, willen begrijpen, willen uitzoeken, daar gaat het om op het vwo, en al helemaal op het gymnasium. Daarom zijn we in augustus 2017 gestart met een speciale gymnasiumbrugklas. De leerlingen van deze brugklas krijgen méér. Ze krijgen méér vakken dan de brugklasvakken die in Nederland gebruikelijk zijn. We willen de leerlingen uitdagen om te willen weten, begrijpen en uitzoeken. Dan moeten ze dus vooral zelf aan het werk om na te denken, uit te zoeken, op te zoeken en te leren. Al vanaf de eerste week. Dat gebeurt in het wekelijkse dagdeel Expansio.

De brede opleiding krijgt in klas 1 verder gestalte door wekelijks lessen drama (1 uur) en Latijn en klassieke vorming (2 uur). Halverwege het eerste jaar wordt daar 2 uur Spaans aan toegevoegd. Al met al is dat dus een heel breed pakket en een reeks extra uitdagingen. Als je deze gymnasium-opleiding afrondt, dan heb je een brede basis en een mooi portfolio dat laat zien dat je heel wat méér kan!

Dat méér kan alleen door een béétje minder. Alle schoolvakken dragen aan deze opleiding bij door wat lestijd af te staan. Daar gaan we dus wat sneller door de stof. En zo houdt de leerling van de gymnasiumbrugklas een schoolweek die net zo lang is als die van de andere leerlingen.

Meer weten over Het Nieuwe Gymnasium? Klik hier.

Website door Webtraders