Basisondersteuning

Op Were Di is de mentor voor alle leerlingen het eerste aanspreekpunt. Deze mentor volgt de leerling op didactisch vlak en heeft aandacht voor het welzijn van de leerling op school. Deze mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders. De mentor houdt samen met de leerlingcoach het (ziekte-) verzuim van de leerling in de gaten en bij zorgen worden ouders betrokken.

Binnen de school zijn er verschillende overleg- en werk vormen waar docenten, mentoren, teamleider en ondersteuning elkaar treffen om de ontwikkeling van de leerling te monitoren en waar nodig bij te sturen. Waar nodig gebeurt dit in afstemming met ouders. Als het vermoeden bestaat dat er meer ondersteuning nodig is voor een leerling dan waarin de mentor kan tegemoet komen, kan er een aanmelding gedaan worden bij het Zorg Advies Team van school.

Bij een te groot ziekteverzuim zal school een melding van het ziekteverzuim doen bij de GGD. De leerling krijgt dan een oproep van de GGD-arts/jeugdverpleegkundige om samen de oorzaak van het verzuim te achterhalen maar bovenal te zoeken naar een mogelijkheid dit verzuim te verminderen.

Bij ongeoorloofd verzuim schakelt school de Leerplichtambtenaar in die vervolgens de leerling en ouders zal oproepen voor een gesprek om afspraken te maken over het verzuim en het voorkomen van het oplopen van het ongeoorloofde verzuim.

Doel van de interventies die de mentor in gezamenlijkheid met ouders, leerling, teamleider en ondersteuning vanuit school doet, zijn er altijd op gericht om het welzijn en de groei van een leerling te bevorderen. Op deze manier wil Were Di leerlingen zo goed mogelijk begeleiden naar een passend diploma dat aansluit bij de capaciteiten, interesse en ambitie van de leerling.

Hier vindt u het Schoolondersteuningsprofiel.

Ondersteuningsteam

Ondersteuningscoördinator brugklas VMBO en GT 2 t/m 4

A. (Auke) van Dalm- Creemers

maatschappelijk werker

cm@sgweredi.nl

Ondersteuningscoördinator Vmbo BK 2 t/m 4

I. (Ineke) Zijlker

orthopedagoog

zij@sgweredi.nl

Ondersteuningscoördinator WD3 vmbo

A. (Andrea) Prinsen

schoolpsycholoog

pr@sgweredi.nl

Ondersteuningscoördinator Havo/ Vwo en WD3 Havo/ Vwo

E. (Evelien) van Tilburg

psycholoog

tbg@sgweredi.nl


Website door Webtraders