Contact

Leerlingenraden

De school nog beter en leuker maken. Daarvoor maken de leerlingenraden van scholengemeenschap Were Di zich sterk. Er zijn straks twee leerlingenraden. Een voor havo/vwo en een voor vmbo. Die voor vmbo is in oprichting. De leerlingenraad van havo/vwo bestaat uit twaalf leden (twee leerlingen uit elk jaar). Ze komen gemiddeld eens per maand bij elkaar om allerlei zaken die spelen in- en rond de school te bespreken. De voorzitter van de leerlingenraad leidt de raad. Hij overlegt regelmatig met docenten en met de schoolleiding. Hierdoor hebben zij een beter inzicht in hetgeen er leeft onder de leerlingen. Daarnaast krijgen leerlingen meer inspraak in de organisatie van de school.  Kort gezegd, verkleint de leerlingenraad de afstand tussen de leerlingen en de schoolorganisatie.

De leerlingenraad heeft de afgelopen jaren vele kleine en grotere successen geboekt. Zo heeft de raad er aan bijgedragen dat een nieuw leerlingenstatuut is opgesteld en zijn er door tussenkomst van de leerlingenraad meer zitplaatsen in de hal gemaakt ten behoeve van de pauzes. De leerlingenraad wordt gekozen door de leerlingen van de school. Geïnteresseerden kunnen zich aan het begin van het schooljaar kandidaat stellen voor de leerlingenraad.

De leerlingenraad van havo/vwo is te bereiken via leerlingenraadsgweredi@gmail.com

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders