Leerlingenraad

De leerlingenraad buigt zich over kwesties die met het onderwijs, de organisatie ervan of de leerling te maken hebben en adviseert op eigen initiatief de directie. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C. Veerman-Volten.

De school nog beter en leuker maken. Daarvoor maakt de leerlingenraad van scholengemeenschap Were Di zich sterk. De leerlingenraad komt gemiddeld eens per maand bij elkaar om allerlei zaken die spelen in en rond de school te bespreken. De voorzitter van de leerlingenraad leidt de raad. Hij overlegt regelmatig met docenten en met de schoolleiding. Hierdoor hebben zij een beter inzicht in hetgeen er leeft onder de leerlingen. Daarnaast krijgen leerlingen meer inspraak in de organisatie van de school. Kort gezegd, verkleint de leerlingenraad de afstand tussen de leerlingen en de schoolorganisatie.

De leerlingenraad heeft de afgelopen jaren vele kleine en grotere successen geboekt. Zo heeft de raad er aan bijgedragen dat een nieuw leerlingenstatuut is opgesteld en zijn er door tussenkomst van de leerlingenraad meer zitplaatsen in de hal gemaakt ten behoeve van de pauzes. De leerlingenraad wordt gekozen door de leerlingen van de school. Geïnteresseerden kunnen zich aan het begin van het schooljaar kandidaat stellen voor de leerlingenraad.

Hier is het Leerlingenstatuut te vinden.

Website door Webtraders