Kwaliteit

Het leveren van kwalitatief hoogstaand onderwijs dat aansluit bij de snel veranderende maatschappij en de belevingswereld van onze leerlingen. Dat is de belangrijkste doelstelling van onze school. Het spreekt dan ook voor zich dat de zorg voor die kwaliteit onze voortdurende aandacht heeft. Op onze scholengemeenschap wordt structureel aandacht besteed aan kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling. Zo wordt kwaliteit als vast onderwerp besproken in de gesprekken die leidinggevenden voeren met medewerkers. Met docenten wordt gesproken over hun didactiek, hun manier van lesgeven en natuurlijk ook over de resultaten die hun leerlingen behalen. Omdat wij het belangrijk vinden om te weten wat onze leerlingen en hun ouders vinden van onze school en de kwaliteit van onderwijs op Were Di leggen wij hen jaarlijks een aantal vragenlijsten voor over dit onderwerp. Zij kunnen dan zeggen hoe tevreden ze zijn over onze school. In grote delen van de school wordt ook aan de leerlingen gevraagd wat zij van hun docenten vinden. De resultaten van de onderzoeken worden besproken met individuele docenten en in de onderwijsteams. Uitgangspunt is om de kwaliteit te blijven verbeteren.

Resultaten van de tevredenheidsonderzoeken en andere gegevens die gaan over de kwaliteit van onze school zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl.

Examenresultaten:

De examenresultaten van Were Di zijn goed. De examenresultaten van schooljaar 2018-2019 op een rij: Were Di breed slaagde 93,3 procent van alle eindexamenkandidaten.

Vmbo: 94,3 procent

Havo: 91,6 procent

Vwo: 93,1 procent

Website door Webtraders