Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)

Scholengemeenschap Were Di valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. De rector rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector. De voorzitter van de raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is Jos Kusters. U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken:

Spoorlaan 171

postbus 574, 5000 AN Tilburg

013 - 5955500

omo@omo.nl

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

De vereniging heeft een ledenraad. Leden zijn ouders van leerlingen en twee afgevaardigde leden van elke raad van advies van alle OMO-scholen. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Missie

Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren al onze leerlingen van.

Wilt u meer lezen over het beleid van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs voor de komende jaren? Lees dan het strategische beleidsplan: Koers 2016. U vindt het plan op www.omo.nl. U vindt hier ook het jaarverslag.

Klik hier voor de jaarverslagen van de vereniging OMO.

OMO als werkgever

Alle personeelsleden van de OMO-scholen zijn dus in dienst van OMO. De gehele vereniging heeft in 2019 de Diamant Award gekregen voor het diversiteitsbeleid. Hier kunt u er meer over lezen.

Website door Webtraders