Natuurlijk leren (Were Di Drie)


Natuurlijk leren, voortaan schoolbreed

Scholengemeenschap Were Di heeft bijzondere vormen van onderwijs. In het oog springt Were Di Drie (WD3). Hier krijgen leerlingen namelijk geen onderwijs via de reguliere methode maar via de principes van Natuurlijk leren. Leerlingen van Were Di Drie werken samen aan opdrachten. In workshops, met experts binnen en buiten de school, met coaches en via eigen onderzoeken werken leerlingen aan uitdagende projecten. Deze manier van onderwijs past bij de maatschappij van nu en van de toekomst.

Deze vorm van leren is al ruim achttien jaar succesvol binnen het Vmbo. Vanaf 2020 wordt natuurlijk leren ook aangeboden op Havo/Vwo-niveau. Alle leerlingen kunnen dus kiezen voor regulier onderwijs of voor 'Natuurlijk leren'.

De drie pijlers van natuurlijk leren
Bij Were Di Drie ontwikkelen leerlingen zich volgens drie pijlers:
• Hoofd (kennis): Onze leerlingen leren de basiskennis die hoort bij hun niveau. Daarmee halen ze hun diploma. Naast deze basiskennis krijgen leerlingen volop de ruimte om te werken aan kennis die past bij hun eigen interesses en talenten.
• Handen (vaardigheden): naast de traditionele vaardigheden besteden we actief aandacht aan tal van vaardigheden die er met het oog op de toekomst toe doen: presenteren, communiceren, samenwerken, plannen, reflecteren, keuzes maken, informatie verwerven en verwerken.
• Hart (persoonlijke kwaliteiten): Onze leerlingen leren welke persoonlijke eigenschappen ze hebben om uit te blinken en welke ze nog moeten ontwikkelen. Bijvoorbeeld concentratie, initiatief nemen, zelfstandigheid, respect, motivatie, creativiteit, doorzettingsvermogen.

Leerlingen werken veel samen, bij voorkeur in groepjes van drie. Begeleiding door coaches (docenten) gebeurt op drie gebieden; in de rol van expert (kennis), procesbegeleider (vaardigheden) en mentor (persoonlijke kwaliteiten).

Gemotiveerde leerlingen
Onze leerlingen werken zoveel mogelijk vanuit hun eigen motivatie. Om dit te bereiken wordt de leerling alleen vergelijken met zichzelf, waarbij de leerling zichzelf altijd moet blijven uitdagen om verder te komen dan het huidige niveau. Dit geldt voor kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. Hierbij streven docenten en leerlingen een volwassen en gelijkwaardige relatie na, zodat de leerling zelf aan het stuur staat van het leerproces.

Natuurlijk leren maakt verschil
Het onderwijs verloopt bij Were Di Drie dus anders dan op de reguliere afdelingen van Were Di. Logisch. Maar ook binnen Were Di Drie zijn er enkele verschillen. De weg naar het Vmbo-diploma ziet er anders uit dan die naar het Havo- of Vwo-diploma. We noemen een paar punten van verschil.

Waar in de onderbouw van WD3-Vmbo de schoolvakken volledig opgaan in de projecten die bijvoorbeeld te maken hebben met Mens & Natuur of Mens & Maatschappij, worden op WD3-Havo/Vwo de vakken wat meer afzonderlijk in beeld gebracht. De leerling gaat dat samen met de expert kijken naar de inhoud van de vakken maar ook de samenhang met andere vakken. Tijdens een project kiest de leerling vanuit eigen interesse een onderwerp en gaat dan met de expert in gesprek om hier een project over te doen en het te koppelen aan de verschillende vakken.

Een ander verschil zit voor nu nog in het geven van cijfers. Op WD3-Havo/Vwo worden er in de onderbouw geen cijfers gegeven. Pas voor examenonderdelen zullen de leerlingen cijfers krijgen. Ze worden natuurlijk wel beoordeeld op hun werk, maar dit is vaak in de vorm van “voldaan of niet voldaan” of via feedback.

Op WD3-VMBO wordt op dit moment nog wel gewerkt met het geven van woordbeoordelingen en cijfers voor opdrachten en toetsen.

Cross age, cross stage
Were Di Drie is continu in ontwikkeling en daardoor veranderen er over de jaren ook zaken. Binnen WD3-Havo/Vwo werken de leerlingen al jaren binnen hun cluster met alle leeftijden door elkaar. In deze clusters zitten leerlingen van Havo en Vwo. Hierdoor werken leerlingen mét elkaar en van elkaar. Dit blijft zo tot en met het eindexamen.

Met ingang van het schooljaar 2024-2025 zal op WD3-VMBO ook gewerkt worden binnen clusters, waarbij de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 door elkaar zitten. In deze clusters zitten leerlingen van alle profielen en niveaus van het VMBO. Leerlingen in leerjaar 4 VMBO zullen zich in hun laatste jaar voorbereiden op hun eindexamen; zij werken dus niet in clusters.

Andere locatie
In het schooljaar 2024-2025 zal heel Were Di Drie verhuizen naar een ander gebouw. Dit gebouw nu nog het VMBO-gebouw is op het Were Di terrein. In dit gebouw gaan wij zorgen voor een inspirerende leeromgeving met leer-/werkpleinen, practicumlokalen, huiskamers, keuken, mediatheek en een auditorium.

In al het bovenstaande zijn we in ontwikkeling voor het schooljaar 2024-2025. Houd deze webpagina in de gaten voor meer ontwikkelingen op WD3.

Voor een overzicht met de meest gestelde vragen over Were Di Drie klik hier

Als je wilt weten hoe een dag van een leerling van Were Di Drie-Vmbo er uitziet, klik hier

Were Di Drie onderwijs is anders dan regulier. Wat is een 'vertraagde week', een 'opdrachtgever', wat zijn 'projecten'?

In de onderstaande filmpjes geven Eline, Marit en Hajar in 3 minuten uitleg.

Aflevering 1: Hoe ga je om met de “vrijheid” die je krijgt op Were Di Drie?

Aflevering 2: Wat is een “vertraagde week” bij Were Di Drie VMBO?

Aflevering 3: Hoe werkt je “rooster” op Were Di Drie VMBO

Aflevering 4: “Projecten” bij Were Di DrieWebsite door Webtraders