Natuurlijk leren (Were Di Drie)


Natuurlijk leren, voortaan schoolbreed

Were Di heeft bijzondere vormen van onderwijs. In het oog springt Were Di Drie. Daar krijgen leerlingen namelijk geen onderwijs via de reguliere methode maar via de principes van Natuurlijk leren. Leerlingen van Were Di Drie werken samen aan opdrachten. In workshops, met experts binnen en buiten de school, met coaches en via eigen onderzoeken werken leerlingen aan uitdagende projecten. Deze manier van onderwijs past bij de maatschappij van nu en van de toekomst.

Deze vorm van leren is al ruim achttien jaar succesvol binnen het Vmbo. Vanaf 2020 wordt natuurlijk leren ook aangeboden op Havo/Vwo-niveau. Alle leerlingen kunnen dus kiezen voor regulier onderwijs of voor 'Natuurlijk leren'.

De drie pijlers van natuurlijk leren

Bij Were Di Drie ontwikkelen leerlingen zich volgens drie pijlers:
• Hoofd (kennis): Onze leerlingen leren de basiskennis die hoort bij hun niveau. Daarmee halen ze hun diploma. Naast deze basiskennis krijgen leerlingen volop de ruimte om te werken aan kennis die past bij hun eigen interesses en talenten.
• Handen (vaardigheden): naast de traditionele vaardigheden besteden we actief aandacht aan tal van vaardigheden die er met het oog op de toekomst toe doen: presenteren, communiceren, samenwerken, plannen, reflecteren, keuzes maken, informatie verwerven en verwerken.
• Hart (persoonlijke kwaliteiten): Onze leerlingen leren welke persoonlijke eigenschappen ze hebben om uit te blinken en welke ze nog moeten ontwikkelen. Bijvoorbeeld concentratie, initiatief nemen, zelfstandigheid, respect, motivatie, creativiteit, doorzettingsvermogen.

   Leerlingen werken veel samen, bij voorkeur in groepjes van drie. Begeleiding door coaches (docenten) gebeurt op drie gebieden; in de rol van expert (kennis), procesbegeleider (vaardigheden) en mentor (persoonlijke kwaliteiten).

   Gemotiveerde leerlingen
   Onze leerlingen leren onder begeleiding keuzes maken op de volgende gebieden:
   Taak - wat is voor jou op dat moment zinvol en betekenisvol om te leren?
   Tijd - wat is voor jou een juiste planning om je leerdoel te halen?
   Team - met wie ga je samenwerken om je leerdoel te bereiken?
   Techniek - wat is voor jou de beste manier om je leerdoel te bereiken?
   Behalve dat leerlingen leren hun keuzes te verantwoorden, zijn ze door deze manier van werken meer gemotiveerd. Het is leuk.

   Natuurlijk leren maakt verschil

   Het onderwijs verloopt bij Were Di Drie dus anders dan op de reguliere afdelingen van Were Di. Logisch. Maar ook binnen Were Di Drie zijn er verschillen. De weg naar het Vmbo-diploma ziet er anders uit dan die naar het Havo- of Vwo-diploma. We noemen een paar punten van verschil.
   Waar leerlingen binnen WD3-Vmbo in een stamgroep zitten met leeftijdsgenoten, zullen leerlingen binnen WD3-Havo/Vwo binnen hun stamgroep met het vorderen van de jaren alle leeftijden tegenkomen. Ze leren dus mét elkaar en ván elkaar. Waar in de onderbouw van WD3-Vmbo de schoolvakken volledig opgaan in de projecten, zal binnen WD3-Havo/Vwo de link met de vakken en bijbehorende leerlijnen nadrukkelijker in beeld blijven. De leerling leert dus de samenhang van alle vakken zien, maar ook waar elk afzonderlijk vak voor staat. Dat is een goede voorbereiding op het examen dat na vijf of zes jaar volgt.

   Bij Were Di Drie-Vmbo werk je samen aan uitdagende opdrachten, vaak voor een echte klant. Om dat voor elkaar te krijgen maak je gebruik van workshops, docenten, native speakers, boeken, medeleerlingen, internet, interviews met experts binnen en buiten de school, excursies en nog veel meer. Een omgeving die inspireert en bovendien perfect aansluit bij de meeste MBO-opleidingen.

   Voor een overzicht met de meest gestelde vragen over Were Di Drie klik hier

   Als je wilt weten hoe een dag van een leerling van Were Di Drie-Vmbo er uitziet, klik hier


   Were Di Drie onderwijs is anders dan regulier. Wat is een 'vertraagde week', een 'opdrachtgever', wat zijn 'projecten'?

   In de onderstaande filmpjes geven Eline, Marit en Hajar in 3 minuten uitleg.

   Aflevering 1: Hoe ga je om met de “vrijheid” die je krijgt op Were Di Drie?

   Aflevering 2: Wat is een “vertraagde week” bij Were Di Drie VMBO?

   Aflevering 3: Hoe werkt je “rooster” op Were Di Drie VMBO

   Aflevering 4: “Projecten” bij Were Di Drie   Website door Webtraders