Jopodag

Jongeren kennis laten maken met de gemeentelijke politiek en hen daarvan laten 'proeven' door hen een raadsvergadering te laten naspelen. Dat is het doel van de jaarlijkse Jopo-dag die scholengemeenschap Were Di samen met politieke partijen en de gemeente Valkenswaard verzorgt. De Jopo-dag (Jongeren en Politiekdag) in de raadszaal van het gemeentehuis van Valkenswaard is bestemd voor leerlingen van havo 4.

Deelnemers krijgen een introductie over taken, verantwoordelijkheden, bevoedheden van het college en de gemeenteraad. Daarna gaan de leerlingen in workshops aan de slag met de voorbereiding van de nagespeelde raadsvergadering die diezelfde avond plaatsvindt. Leerlingen oefenen met vaardigheden als onderhandelen, presenteren, debatteren en politieke besluitvorming. Daarna vormen leerlingen acht tot tien fracties die afzonderlijk gaan werken aan een raadsvoorstel. Een fractie bestaat uit vier of vijf leerlingen. De leerlingen worden tijdens de Jopo-dag begeleid door vertegenwoordigers uit de lokale politiek. Een groepje leerlingen interviewt de diverse fracties en maakt een krant over de raadsvergadering en de voorstellen en besluiten daaruit. Deze wordt uitgedeeld aan het aanwezige publiek.

In de afsluitende raadsvergadering verdedigen de fracties hun voorstel. Elke fractie houdt een presentatie over het zelf voorbereide voorstel. Door middel van een debat wisselen de leerlingen daarna hun standpunten uit. Uiteindelijk stemmen publiek en de leerlingen zelf op de voorstellen. Het voorstel met de meeste stemmen wint. Uitgangspunt is dat dat voorstel ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Deelnemers aan de Jopo-dag bootsen de raadsvergadering zo goed mogelijk na. De vergadering wordt voorgezeten door de burgemeester of loco-burgemeester.

Klik hier voor de uitzending van Politiek Café Valkenswaard waarin met een docent en leerlingen van Were Di wordt teruggeblikt op de Jopo-dag in februari 2017.

Website door Webtraders