Digitalisering

Werken met laptops en digitaal lesmateriaal

Were Di kiest er heel bewust voor om in het onderwijs te werken met laptops en digitaal lesmateriaal. Het maakt het onderwijs aantrekkelijker. Ook sluiten de lessen hierdoor beter aan bij de leefwereld van de leerling. Daarnaast bereiden we de leerling hiermee voor op de maatschappij van de toekomst. Het werken met laptops en digitaal lesmateriaal heeft verder als voordelen dat we met het onderwijs beter kunnen aansluiten bij de verschillende leerstijlen van de leerlingen. Verder maakt digitaal lesmateriaal het mogelijk om snellere feedback te geven tijdens het leerproces. Daarmee bevorderen we het actief en zelfstandig leren van onze leerlingen. Kortom door leerlingen te laten werken met laptops kunnen we leerprocessen effectiever en efficiënter laten verlopen. Dat leidt tot kwaliteitsverbetering van ons onderwijs.

Om een goede mix van onderwijs met en zonder computergebruik te realiseren heeft elke leerling een eigen laptop nodig. Zodoende kan het digitale lesmateriaal ingezet worden op het moment dat dat het onderwijsleerproces optimaal versterkt.

Om te zorgen dat iedere gebruiker altijd en overal bij het materiaal kan, werken we zoveel mogelijk 'in the cloud'. Dat wil zeggen dat er geen programma’s en/of documenten op servers en computers worden opgeslagen. Deze staan in een beschermde omgeving op internet. Hierdoor kan de gebruiker ook zonder toegang tot het educatieve schoolnetwerk bij het lesmateriaal. Papieren werkboeken worden steeds meer vervangen door digitaal materiaal.


De technische eisen die aan het device gesteld worden.

Het draadloos netwerk in de school biedt voldoende capaciteit om alle gebruikers van een internetverbinding te voorzien. De laptops moeten zijn uitgerust met een netwerkkaart die zowel de 5 GHz band, als de ac-standaard ondersteunt. De 2,4 GHz band wordt op school niet gebruikt, is niet beschikbaar, ook niet voor mobiele telefoons.

De batterij in het device moet een lesdag (circa 6 klokuren) spanning kunnen leveren mede omdat het niet mogelijk is elk lokaal te voorzien van dertig stopcontacten.

In principe gaan we er van uit dat de leerling de laptop mee naar huis neemt om er ook daar op te kunnen werken. De laptop kan dan ook thuis worden opgeladen. Wanneer leerlingen direct uit school naar bijvoorbeeld een sportvereniging gaan laten zij de laptop wellicht liever in hun kluisje op school achter. Voor die leerlingen die de laptop niet mee naar huis nemen, zijn kluisjes met een oplaadmogelijkheid voor de laptop beschikbaar.

Geen onderbrekingen van het leerproces

De laptop en het gebruik er van nemen een steeds belangrijker plaats in het onderwijsleerproces in. Uitval van de laptop, om wat voor reden dan ook, verstoort de voortgang van dat proces en moet dus zoveel mogelijk voorkomen en indien nodig opgevangen worden. Een goede service en garantieregeling is daarom noodzakelijk.


Ouders van nieuwe leerlingen!

Aan welke eisen moet een laptop voor Were Di voldoen?

Hier kunt u een flyer downloaden met het actuele aanbod aan laptops voor 2021-2022 van The Rent Company. (U bent overigens niet verplicht via deze leverancier een laptop te kopen.)

Veelgestelde vragen bij de aanschaf van een laptop bij The Rent Company.

Zijn de kosten mogelijk een probleem? Er is ondersteuning mogelijk:

Serviceloket op school

Leerlingen kunnen met hulpvragen of problemen met hun computer van de Rentcompany terecht bij het serviceloket (de helpdesk) op school, in het gebouw Brugklas/WD3. Deze servicebalie is iedere schooldag geopend van 9.00 uur tot 10.30 uur, 11.00 uur tot 12.30 uur en 13.00 uur tot 14.30 uur.


Website door Webtraders