Overstappen van VO naar VO

Aanmelding hogere leerjaren/ overstappen van VO naar VO

Wil uw kind de overstap maken vanaf een hoger leerjaar naar onze school?

De eerste aanmeldperiode is op 6, 7 en 8 maart 2023.
Deze inschrijving is inmiddels gesloten.

De tweede aanmeldperiode is op 24 en 25 mei 2023.
Deze aanmelding is voor leerlingen die het advies hebben gekregen om aan te melden op een andere school in verband met:
- Overstap naar een ander onderwijsniveau;
- Profiel- of sectorkeuze;
- Ondersteuningsbehoefte;
- Wens van leerling of ouders.


Aanmelding gedurende het schooljaar in geval van verhuizing:

Graag contact opnemen met Jacq de Clerck voor instroom in Vmbo, met Ivo van der Heijden voor Havo/Vwo, met Michiel van Dooren voor Were Di Drie.


Bij inschrijving zijn de volgende formulieren van belang:

  • het identiteitsbewijs van uw zoon of dochter
  • indien van toepassing: aanvullende informatie of onderzoeken die van belang zijn voor de toelating. Indien van toepassing worden profiel- of sectorkeuzes met de daarbij behorende vakken in kaart gebracht.

Website door Webtraders