Overstappen van VO naar VO

Aanmelding hogere leerjaren/ overstappen van VO naar VO

Wil uw kind de overstap maken vanaf een hoger leerjaar naar onze school?

Aanmelding gedurende het schooljaar in geval van verhuizing:

Graag contact opnemen met Jacq de Clerck voor instroom in vmbo, met Karin Knabben voor havo/vwo, met Daan Vellinga voor Were Di Drie.

Aanmelding aan het einde van het schooljaar:

SG Were Di kent de volgende procedure voor leerlingen die de overstap maken van de voortgezet onderwijsschool waar zij reeds ingeschreven staan naar SG Were Di:

  1. U meldt uw kind aan via onze website door de gevraagde velden volledig in te vullen vóór een later dit jaar te bepalen datum.
  2. Uw aanmelding wordt in behandeling genomen door de teamleider van de betreffende afdeling. De aanmelding wordt daarnaast ook besproken met de verantwoordelijk conrector.
  3. Binnen 6 weken na aanmelding stuurt de conrector u een schriftelijk bericht waarin u kunt vinden of uw zoon of dochter geplaatst kan worden op onze school;
  4. Wij gaan hierbij uit van het aantal op de website vermelde plaatsen
  5. Wij kunnen alleen leerlingen aannemen die passen binnen het onderwijsaanbod en het ondersteuningsprofiel van de school
  6. Om iedere aangemelde leerling die, zoals hiervoor beschreven, past binnen het onderwijsaanbod en ondersteuningsprofiel van de school een eerlijke kans te geven op plaatsing loten we indien er minder plaatsen dan aangemelde leerlingen zijn. De loting wordt verricht door de conrector, de teamleider en een docent.
  7. Uitzondering op de loting vormen verhuisleerlingen. Deze worden altijd als eerste geplaatst.
  8. Indien ná de rapportvergaderingen blijkt dat er toch nog plaatsen in onze groepen beschikbaar komen nemen wij contact met u op indien uw zoon of dochter daarvoor in aanmerking komt. Ook hier maken we, indien nodig, gebruik van een lotingsprocedure als eerder beschreven.

Bij inschrijving zijn de volgende formulieren van belang:

  • het identiteitsbewijs van uw zoon of dochter
  • indien van toepassing: aanvullende informatie of onderzoeken die van belang zijn voor de toelating. Indien van toepassing worden profiel- of sectorkeuzes met de daarbij behorende vakken in kaart gebracht.

Website door Webtraders