Overstappen van VO naar VO

Aanmelding hogere leerjaren/ overstappen van VO naar VO

Wil uw kind de overstap maken vanaf een hoger leerjaar naar onze school?

De eerste aanmeldperiode is op 6, 7 en 8 maart 2023.
Deze inschrijving is inmiddels gesloten.

De tweede aanmeldperiode is op 24 en 25 mei 2023.
Deze inschrijving is inmiddels gesloten.

Via deze link vindt u een formulier waarmee uw zoon/ dochter zich kan aanmelden.
Deze aanmelding is voor leerlingen die het advies hebben gekregen om aan te melden op een andere school in verband met:
- Overstap naar een ander onderwijsniveau;
- Profiel- of sectorkeuze;
- Ondersteuningsbehoefte;
- Wens van leerling of ouders.

Het aantal beschikbare plaatsen per leerjaar en niveau zijn:

 • Leerjaar 2:
  - vmbo basis: 6 plaatsen
  - vmbo kader: 10 plaatsen
  - vmbo GT: 5 plaatsen
  - havo: 4 plaatsen
  - Atheneum: 10 plaatsen
  - Gymnasium: 1 plaats
  - WD3 vmbo: 2 plaatsen
  - WD3 havo/ vwo: 0 plaatsen
 • Leerjaar 3:
  - vmbo basis MT: 2 plaatsen
  - vmbo basis Pie: 2 plaatsen
  - vmbo kader Pie: 2 plaatsen
  - vmbo GT: 0 plaatsen
  - havo: 0 plaatsen
  - Atheneum: 0 plaatsen
  - Gymnasium: 10 plaatsen
  - WD3 vmbo: 0 plaatsen
  - WD3 havo/ vwo: 0 plaatsen
 • Leerjaar 4:
  - vmbo basis: 0 plaatsen (m.u.v. verhuisleerlingen)
  - vmbo kader: 0 plaatsen (m.u.v. verhuisleerlingen)
  - vmbo GT: 2 plaatsen
  - havo: 1 plaats
  - vwo: 5 plaatsen (afhankelijk van het gekozen pakket)
  - WD3 vmbo: 0 plaatsen
  - WD3 havo/ vwo: 0 plaatsen
 • Leerjaar 5:
  - havo: 0 plaatsen
  - vwo: 5 plaatsen (afhankelijk van het gekozen pakket)
 • Leerjaar 6:
  - vwo: 8 plaatsen (afhankelijk van het gekozen pakket)


Aanmelding gedurende het schooljaar in geval van verhuizing:

Graag contact opnemen met Jacq de Clerck voor instroom in Vmbo, met Ivo van der Heijden voor Havo/Vwo, met Michiel van Dooren voor Were Di Drie.


Bij inschrijving zijn de volgende formulieren van belang:

 • het identiteitsbewijs van uw zoon of dochter
 • indien van toepassing: aanvullende informatie of onderzoeken die van belang zijn voor de toelating. Indien van toepassing worden profiel- of sectorkeuzes met de daarbij behorende vakken in kaart gebracht.

Website door Webtraders