25 t/m 31 maart 2024: Aanmelden (groep 8)

Inschrijven van leerlingen voor de brugklas van het schooljaar 2024-2025

  Aanmelden nieuwe leerlingen schooljaar 2024 – 2025

  Graag wil SG Were Di u informeren over de aanmeldprocedure voor schooljaar 2024-2025. Er zijn wat wijzigingen in de procedure ten opzichte van de afgelopen jaren. U heeft hierover mogelijk informatie ontvangen via de folder “Aanmelden op een school in de regio Eindhoven Kempenland”, die is uitgegeven door samenwerkingsverband RSV-PVO. Een lijst van middelbare scholen die tot deze regio behoren vindt u hier.

  Wij gaan er op dit moment van uit dat wij alle leerlingen op hun eerste keuze kunnen plaatsen. SG Were Di heeft voldoende capaciteit voor nieuwe leerlingen.

  Veel gestelde vragen omtrent aanmelding
  Veel gestelde vragen omtrent aanmelding

  Het toelatingsbeleid van SG Were Di vindt u hier.

  Aanmelden bij SG Were Di
  De centrale aanmeldweek loopt van 25 tot en met 31 maart 2024.
  Het fysieke aanmelden op school kan op:

  • Maandag 25 maart van 19.00 tot 21.00 uur
  • Dinsdag 26 maart van 19.00 tot 21.00 uur
  • Woensdag 27 maart van 15.30 tot 17.00 uur

  U kunt een afspraak maken om fysiek aan te melden via deze link.

  Leerlingen op een basisschool in de regio Eindhoven Kempenland
  Basisscholen in de regio Eindhoven Kempenland zijn de basisscholen uit de volgende gemeenten:

  Bergeijk

  Gerwen en Nederwetten

  Best

  Oirschot

  Bladel

  Reusel – De Mierden

  Eersel

  Son en Breugel

  Eindhoven

  Valkenswaard

  Heeze-Leende (alleen het deel met postcode 5595 en 6029)

  Veldhoven

  Nuenen

  Waalre

  Ouders kunnen hun kind vanuit thuis via LDOS aanmelden voor SG Were Di. Aangezien het inschrijven voor het voortgezet onderwijs een belangrijke stap is voor zowel ouders als leerlingen, bieden wij hen de mogelijkheid om zich persoonlijk op school aan te komen melden. Ouders moeten dan wel hun LDOS inloggegevens bij de hand hebben zodat we samen het aanmeldformulier kunnen invullen. Zonder de LDOS gegevens kunnen wij géén aanmelding invullen.

  Leerlingen op een basisschool buiten de regio Eindhoven Kempenland
  In tegenstelling tot basisscholen binnen de regio, ontvangt SG Were Di wel de LDOS-gegevens van leerlingen buiten de regio. Deze gegevens worden tijdens de afspraak met de ouder(s)/verzorger(s) verstrekt. In dit geval moet u dus altijd een fysieke afspraak maken om bij SG Were Di in te schrijven. Vergeet daarbij niet om een geldig legitimatiebewijs van het kind mee te nemen.

  Onze richtlijnen voor toelating
  Reguliere brugklas:

  • Basis/kader brugklas = basis óf basis/kader advies van de basisschool
  • Kader/gt brugklas = kader óf kader/gt advies van de basisschool
  • GT/ havo brugklas = gt óf gt/ havo advies van de basisschool
  • Havo/ vwo brugklas = havo óf havo/ vwo advies van de basisschool
  • Vwo brugklas = vwo advies van de basisschool

  Were Di Drie brugklas:

  • Were Di Drie vmbo brugklas= basis, basis/kader, kader, gt óf gt/havo advies van de basisschool
  • Were Di Drie havo/ vwo brugklas: havo, havo/vwo óf vwo advies van de basisschool

  Onderwijsontwikkelingen
  Vanaf komend schooljaar start Were Di met een tweejarige brugperiode. De reden is dat uit onderzoek al lang is gebleken dat wij te vroeg selecteren in Nederland. Leerlingen krijgen meer kansen als ze langer de tijd krijgen om op het juiste niveau te komen. Alle leerlingen komen gedurende twee jaar in een dakpanklas die aansluit bij het niveau dat door de basisschool wordt geadviseerd. We werken met de volgende dakpanklassen: basis/kader, kader/gemengd-theoretisch, gemengd theoretisch/havo, havo/vwo en een atheneum/gymnasium brugklas. In laatstgenoemde brugklas krijgen alle leerlingen het eerste jaar Grieks en het tweede jaar Grieks en Latijn zodat leerlingen een bewuste keuze kunnen maken voor atheneum of gymnasium. In iedere brugklas werken we met leerdoelen, zodat leerlingen precies weten wat er van hen verwacht wordt op een bepaald niveau. Een jaar wordt verdeeld in periodes van acht weken. In de negende week zijn er natuurlijk ook gewoon lessen, maar is er ook ruimte voor een excursie, een activiteit etc.

  Alle brugklassen werken met een gemeenschappelijk deel dat voor iedereen hetzelfde is in welke brugklas je ook zit. Het gaat om de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, kunst, sport en bewegen en levensbeschouwing. Hier besteden we 14 uur per week aan. Daarnaast hebben alle klassen een afdelingsspecifiek deel waarin iedere brugklas eigen keuzes maakt. Ook hier wordt 14 uur aan besteed.

  De laatste vier uur besteden we aan het keuzedeel. We noemen dit keuzedeel Expansio. Ieder leerjaar in onze school heeft keuzedelen. In de brugklas gaat het keuzedeel er als volgt uitzien:

  Het eerste uur wordt de eerste acht weken besteed aan wennen aan de middelbare school: hoe plan ik? Hoe werkt een agenda? Wat wordt er van mij verwacht?

  Het tweede uur hebben we ingeruimd voor extra lessen. Misschien hebben kinderen steunles nodig of willen ze juist verder met een bepaald vak: dat kan daar!
  De laatste twee uren kunnen de kinderen kiezen uit de Academy die bestaat uit vier onderdelen: sport en bewegen, techniek, Catch (onder andere programmeren) of cultuur.
  Het keuzedeel wordt langzaam opgebouwd van veel sturing door de mentor naar steeds minder sturing in de bovenbouw van onze school.

  Aanmelding met extra ondersteuningsbehoefte
  Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte (vermeld in het OKR) is er de mogelijkheid om een afspraak te maken om de extra ondersteuning uitvoerig te bespreken. Ouders kunnen hiervoor een e-mail sturen naar aanmeldingen@sgweredi.nl Voor leerlingen en ouders die al een oriënterend gesprek hebben gehad in de aanloop naar de aanmelding is het niet nodig opnieuw een afspraak te plannen.

  Ná de aanmelding
  Na de aanmelding neemt de toelatingscommissie van SG Were Di contact op met de basisschool. Van alle leerlingen wordt het OKR besproken en worden specifieke ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht. Op woensdag 8 mei 2024 ontvangen ouders en basisscholen de uitslag van de toelating per mail. Op 19 juni is er een kennismakingsmiddag voor onze toekomstige brugklassers en ’s avonds voor hun ouder(s)/ verzorger(s). U krijgt daar te zijner tijd een aparte uitnodiging voor.

  Voor vragen kunnen ouders mailen naar aanmeldingen@sgweredi.nl
  Deze procedure komt ook op de website te staan: Were Di - Were Di


  Wat gebeurt er na het aanmelden

  • Woensdag 3 april 2024:
   Eventuele loting bij scholen met een beperkte capaciteit.
  • Woensdag 3 april 2024
   De uitslag van de lotingsscholen zal op donderdag 4 april 2024 vóór 12.00 uur bekend worden gemaakt in het ouderportaal van LDOS.
  • April 2024
   SG Were Di neemt contact op met de basisschool om je inschrijving te bespreken.
  • Woensdag 8 mei 2024
   ontvangen je ouders/ verzorgers én de basisschool per email de uitslag van de toelating.
  • Dinsdag 14 en dinsdag 21 mei
   Ouders van leerlingen die starten in schooljaar 2024 - 2025 krijgen voorlichting over de laptops die nodig zijn. The Rent Company laat zien welke types gehuurd of gekocht kunnen worden.
  • Woensdag 5 juni 2024:
   Klasindeling en informatie over de kennismaking wordt per email toegestuurd aan ouder(s)/ verzorger(s) nieuwe leerlingen
  • Woensdagmiddag 19 juni 2024:
   Deze dag komen alle aanstaande leerlingen van de brugklas kennismaken met elkaar en met hun mentor. In de avond ontvangen we je ouders/ verzorgers.
  • Het schooljaar 2024-2025 begint op maandag 19 augustus 2024, maar we verwachten de leerlingen pas op dinsdag 20 augustus.


  Website door Webtraders