Aanmelden (groep 8)

Aanmelding van leerlingen voor klas 1 van het schooljaar 2023-2024


Aanmeldingsdata

Maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 maart 2023.
(meer informatie volgt)

Wat gebeurt er na de aanmelding?

Op welke wijze (op school of digitaal) u uw kind ook aangemeld heeft, dit is het vervolg:

  • Uiterlijk (datum volgt) ontvangt u een brief (per email) van de school.
  • Op (datum volgt) ontvangt u per email de uitslag van de toelating.
  • Op (datum volgt) kunt u eventueel nog vragen om een andere klas voor uw kind, als de basisschool het eerste advies heeft opgehoogd.
  • Op woensdagmiddag 28 juni komen de aanstaande leerlingen van klas 1 op Were Di, hun nieuwe school, om kennis te maken met elkaar en met hun mentor. In de avond ontvangen we de ouders.
  • Het schooljaar 2023-2024 begint op maandag 28 augustus.

Opgehoogde adviezen

Indien de basisschool het advies van uw zoon/dochter heeft opgehoogd, kunt u de inschrijving van uw zoon/dochter nog aanpassen naar een hoger niveau.

Hiervoor:

- dient de basisschool het advies aan te passen in het digitale onderwijskundige dossier (ldos) van uw zoon/dochter.

- dient u een mail te sturen naar aanmeldingen@sgweredi.nl met het verzoek voor het aanpassen van de inschrijving. U dient hierbij het juiste niveau aan te geven, ook kunt u hierbij de eventuele wens van klasgenoten vermelden.

(Datum volgt) ontvangt u een bericht over de eventuele toelating van het opgehoogde advies.

Website door Webtraders