25 t/m 28 maart 2024: Aanmelden (groep 8)

Inschrijven van leerlingen voor de brugklas van het schooljaar 2024-2025

  Toelatingseisen per niveau

  Onze richtlijnen voor toelating zijn:
  Reguliere brugklas:

  • Basis/kader brugklas = basis óf basis/kader advies van de basisschool
  • Kader/gt brugklas = kader óf kader/gt advies van de basisschool
  • GT/ havo brugklas = gt óf gt/ havo advies van de basisschool
  • Havo/ vwo brugklas = havo óf havo/ vwo advies van de basisschool
  • Atheneum brugklas = vwo advies van de basisschool
  • Gymnasium brugklas = vwo advies van de basisschool

  Were Di Drie brugklas:

  • Basis WD3 brugklas = basis óf basis/kader advies van de basisschool
  • Kader WD3 brugklas = kader óf kader/ gt advies van de basisschool
  • GT WD3 brugklas = gt óf gt/ havo advies van de basisschool
  • Havo WD3 brugklas = havo óf havo/ vwo advies van de basisschool
  • Vwo WD3 brugklas = vwo advies van de basisschool


  Aanmelddagen

  Online via onze website: van 25 maart 9.00 uur tot en met 28 maart 17.00 uur.

  Fysiek aanmelden:

  • 25 maart van 19.00 tot 21.00 uur
  • 26 maart van 19.00 tot 21.00 uur
  • 27 maart van 15.30 tot 17.00 uur

  Wat gebeurt er na de inschrijving?

  Na inschrijving ontvangt je ouder/ verzorger direct een bevestiging per email.

  • Woensdag 3 april 2024:
   Eventuele loting bij Were Di Drie havo/ vwo.
  • Woensdag 3 april 2024
   Je ouder(s)/ verzorger(s) ontvangen per email de uitslag van de loting (van zowel SG Were Di havo/ vwo als op andere lotingsscholen)
  • Vrijdag 5 april 2024
   Kinderen die zijn toegelaten op een andere (lotings)school naar keuze dienen dit hier (link volgt nog) door te geven.
  • April 2024
   SG Were Di neemt contact op met de basisschool om je inschrijving te bespreken.
  • Woensdag 8 mei 2024
   ontvangen je ouders/ verzorgers én de basisschool per email de uitslag van de toelating.
  • Dinsdag 14 en dinsdag 21 mei
   Ouders van leerlingen die starten in schooljaar 2024 - 2025 krijgen voorlichting over de laptops die nodig zijn. The Rent Company laat zien welke types gehuurd of gekocht kunnen worden.
  • Woensdag 5 juni 2024:
   Klasindeling en informatie over de kennismaking wordt per email toegestuurd aan ouder(s)/ verzorger(s) nieuwe leerlingen
  • Woensdagmiddag 19 juni 2024:
   Deze dag komen alle aanstaande leerlingen van de brugklas kennismaken met elkaar en met hun mentor. In de avond ontvangen we je ouders/ verzorgers.
  • Het schooljaar 2024-2025 begint op maandag 17 augustus 2024, maar we verwachten de leerlingen pas op dinsdag 18 augustus.


  Website door Webtraders