Aanmelden (groep 8)

Inschrijven van leerlingen voor de brugklas van het schooljaar 2023-2024

Opgehoogde adviezen

Indien de basisschool het advies van uw zoon/dochter heeft opgehoogd, kunt u op 24 en 25 mei 2023 de inschrijving van uw zoon/dochter nog aanpassen naar een hoger niveau.

Hiervoor:

- dient de basisschool het advies aan te passen in het digitale onderwijskundige dossier (ldos) van uw zoon/dochter.

- dient u dit formulier (dit formulier is inmiddels verlopen. Bij vragen/ opmerkingen kunt u een email sturen naar aanmeldingen@sgweredi.nl) in te vullen als een verzoek voor het aanpassen van de inschrijving. U dient hierbij het juiste niveau aan te geven, ook kunt u hierbij de eventuele wens van klasgenoten vermelden.

Op 7 juni 2023 ontvangt u een bericht over de eventuele toelating van het opgehoogde advies.

Het aantal beschikbare plaatsen per niveau is:

 • Brugklas vmbo:
  - vmbo BK: 16 plaatsen
  - vmbo KGK: op dit moment zijn er op vmbo KGK 0 plaatsen beschikbaar. Wel willen wij u vragen het formulier in te vullen bij een opgehoogd advies. Wellicht komt er nog een plaats vrij i.v.m. interne verschuivingen en dan zijn wij i.i.g. op de hoogte van de wens van uw zoon of dochter.
  - vmbo KGT: 2 plaatsen
  - vmbo GTH: 6 plaatsen
 • Brugklas havo/ vwo:
  - havo/ vwo: 1 plaats
  - Atheneum: 4 plaatsen
  - Gymnasium: 4 plaatsen
 • Brugklas Were Di Drie:
  - vmbo: 2 plaatsen
  - havo/ vwo: op dit moment zijn er op Were Di Drie havo/ vwo 0 plaatsen beschikbaar. Wel willen wij u vragen het formulier in te vullen bij een opgehoogd advies. Wellicht komt er nog een plaats vrij i.v.m. interne verschuivingen en dan zijn wij i.i.g. op de hoogte van de wens van uw zoon of dochter.

De inschrijving voor het schooljaar 2023-2023 is inmiddels gesloten.
Heeft u hier vragen over of zou u toch nog uw kind willen aanmelden? Stuur dan een email naar aanmeldingen@sgweredi.nl

Loting Were Di Drie havo en vwo

Loting Were Di Drie havo en vwo is gesloten.

Toelatingseisen per niveau

Onze richtlijnen voor toelating zijn:
Reguliere brugklas:

 • Basis/kader brugklas = basis óf basis/kader advies van de basisschool
 • Kader/gt brugklas = kader óf kader/gt advies van de basisschool
 • GT/ havo brugklas = gt óf gt/ havo advies van de basisschool
 • Havo/ vwo brugklas = havo óf havo/ vwo advies van de basisschool
 • Atheneum brugklas = vwo advies van de basisschool
 • Gymnasium brugklas = vwo advies van de basisschool

Were Di Drie brugklas:

 • Basis WD3 brugklas = basis óf basis/kader advies van de basisschool
 • Kader WD3 brugklas = kader óf kader/ gt advies van de basisschool
 • GT WD3 brugklas = gt óf gt/ havo advies van de basisschool
 • Havo WD3 brugklas = havo óf havo/ vwo advies van de basisschool
 • Vwo WD3 brugklas = vwo advies van de basisschool


Wat gebeurt er na de inschrijving?

Na inschrijving ontvangt je ouder/ verzorger direct een bevestiging per email.

 • Maart/ april 2023
  SG Were Di neemt contact op met de basisschool om je inschrijving te bespreken.
 • Woensdag 19 april 2023
  ontvangen je ouders/ verzorgers én de basisschool per email de uitslag van de toelating.
 • Dinsdag 16 en dinsdag 23 mei
  Ouders van leerlingen die starten in schooljaar 2023 - 2024 krijgen voorlichting over de laptops die nodig zijn. The Rent Company laat zien welke types gehuurd of gekocht kunnen worden.
 • Woensdag 24 en donderdag 25 mei 2023
  heeft de basisschool het eerste advies opgehoogd? Dan kun je op 24 en 25 mei een aanvraag doen voor een ander niveau.
 • Woensdag 7 juni 2023
  ontvangen je ouders/ verzorgers én de basisschool per email de uitslag van de toelating met het eventueel opgehoogde advies.
 • Woensdagmiddag 28 juni
  Deze dag komen alle aanstaande leerlingen van de brugklas kennismaken met elkaar en met hun mentor. In de avond ontvangen we je ouders/ verzorgers.
 • Het schooljaar 2023-2024 begint op maandag 28 augustus, maar we verwachten de leerlingen pas op dinsdag 29 augustus.


Website door Webtraders