Kostenoverzicht

Were Di brengt kosten in rekening voor excursies, schoolmaterialen etc.
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) stuurt hiervoor in opdracht van Were Di facturen. Dat gebeurt per e-mail. Betalingsherinneringen ontvangt u per email via SG Were Di of OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) waar Were Di onder valt.

Ouderbijdrage en inflatie

Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor reguliere schoolkosten is vrijwillig te betalen.

Op Were Di willen we onze leerlingen extra activiteiten en faciliteiten aanbieden die de leeromgeving verrijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan educatieve excursies naar musea en activiteiten op het gebied van kunst, sport en cultuur. Ook de ouderbijdrage die we hiervoor vragen, is vrijwillig. Leerlingen waarvan de ouders de bijdrage niet willen of kunnen betalen, worden niet uitgesloten van deze activiteiten. Als er echter te weinig betalende deelnemers zijn, is het niet ondenkbaar dat het aanbod van activiteiten, excursies en reizen noodzakelijk verschraald of zelfs geannuleerd moet worden.

De hoge inflatie maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk, de hoogte voor de vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2022-2023 juist te bepalen. Dit betreft vooral de kosten voor de meerdaagse excursies/ de buitenlandreizen. De organisaties of onze medewerkers die dat organiseren krijgen nu geen exacte kostenopgaven voor deze activiteiten. Wat zij wel krijgen zijn de prijzen zoals deze waren in het schooljaar 2021-2022 met de waarschuwing daarbij dat deze zeker zullen stijgen gegeven de hoge inflatie.

Op dit moment hebben wij in de overzichten van de vrijwillige ouderbijdrage geen rekening kunnen houden met de prijsstijgingen door de inflatie. Wanneer de kosten te extreem stijgen kunnen wij de meerdaagse excursies/de buitenlandreizen niet door laten gaan zonder deze prijsstijging door te berekenen.

De gepubliceerde bedragen moeten daarom als richtlijnen worden beschouwd. We hanteren het volgende uitgangspunt:

  • Bij prijsstijgingen tot 4% blijven de bedragen zoals genoemd in de overzichten van de vrijwillige ouderbijdrage gelijk
  • Bij prijsstijgingen van 4% tot 8% worden de bedragen genoemd in de overzichten van de vrijwillige ouderbijdrage met 4% verhoogd
  • Bij prijsstijgingen van 8% tot 12% worden de bedragen genoemd in de overzichten van de vrijwillige ouderbijdrage met 8% verhoogd
  • Wanneer de prijzen harder stijgen dan 12% wordt er per activiteit gekeken wat de gevolgen zijn.

Voor 2023 - 2024 vindt u de ouderbijdragen hieronder:

Leerjaar 1 Havo/Vwo

Leerjaar 1 Vmbo

Leerjaar 2 Havo/Vwo

Leerjaar 2 Vmbo

Leerjaar 3 Havo/Vwo

Leerjaar 3 Vmbo

Leerjaar 4 Havo/Vwo

Leerjaar 4 Vmbo

Leerjaar 5 Havo/Vwo

Leerjaar 6 Havo/Vwo

Vragen of meer informatie? Stuur een mail naar facturen@sgweredi.nl

Financiële bijdrage via Stichting Leergeld

Om nog meer kinderen (tussen de 4 en 18 jaar) de kans te bieden mee te doen aan culturele en sportactiviteiten, bestaat de Stichting Leergeld. Gezinnen met een maximuminkomen van 120 procent van de bijstandsnorm, kunnen voor een financiële bijdrage een beroep doen op deze stichting. Dat geldt ook voor de aanschaf van een laptop. De aanvraag kan worden ingediend door degene die financieel verantwoordelijk is voor het kind. De aanvraag moet worden ingediend bij de Stichting Leergeld in de gemeente waar het kind woont.

Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden om een aanvraag te doen.


Bibliotheek
Vanaf 1 juli 2022 kan iedereen onder de 18 jaar in heel Nederland gratis lid worden van de bibliotheek.

Ga dus gerust naar de Bibliotheek en word gratis lid. En neem een stapel boeken mee. Welke? Kijk https://www.bibliotheekdekempe...

Website door Webtraders