Kostenoverzicht

Were Di brengt kosten in rekening voor excursies, schoolmaterialen etc. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) stuurt hiervoor in opdracht van Were Di facturen. Dat gebeurt per e-mail. Betalingsherinneringen ontvangt u per post.

Hieronder kunt u overzichten vinden van de kosten per leerjaar voor het schooljaar 2021/2022, zoals ze zijn vastgesteld door de MR. Het gaat om kosten per leerling.

Leerjaar 1 Havo/Vwo

Leerjaar 1 Vmbo

Leerjaar 2 Havo/Vwo

Leerjaar 2 Vmbo

Leerjaar 3 Havo/Vwo

Leerjaar 3 Vmbo

Leerjaar 4 Havo/Vwo

Leerjaar 4 Vmbo

Leerjaar 5 Havo/Vwo

Leerjaar 6 Havo/VwoVragen of meer informatie? Stuur een mail naar facturen@sgweredi.nl

Financiële bijdrage via Stichting Leergeld

Om nog meer kinderen (tussen de 4 en 18 jaar) de kans te bieden mee te doen aan school-, culturele en sportactiviteiten, bestaat de Stichting Leergeld. Gezinnen met een maximuminkomen van 120 procent van de bijstandsnorm, kunnen voor een financiële bijdrage een beroep doen op deze stichting. Dat geldt ook voor de aanschaf van een schoollaptop. De aanvraag kan worden ingediend door degene die financieel verantwoordelijk is voor het kind. De aanvraag moet worden ingediend bij de Stichting Leergeld in de gemeente waar het kind woont.

Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden om een aanvraag te doen.


Bibliotheek
Leerlingen die lid willen blijven/worden van de bibliotheek, dienen zelf een abonnement af te sluiten. Van dit abonnement worden de volgende kosten door school vergoed:
- Jeugd opstapabonnement 14 t/m 17 jaar 50% van de kosten volgens de meest actuele tarievenlijst.
- Klein abonnement volwassenen 18 jaar en ouder 50% van de kosten volgens de meest actuele tarievenlijst.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient u een kopienota van de bibliotheek samen met een kopie van de leerlingenkaart in te leveren bij de receptie van het eigen gebouw. Tevens dient daarbij het rekeningnummer vermeld te worden waarop terugstorting moet plaatsvinden.

Website door Webtraders