Anti-pestbeleid / pestprotocol

Scholengemeenschap Were Di tolereert pesten niet. Als wordt geconstateerd dat er op school wordt gepest, onderneemt Were Di actie. Hiervoor heeft de school een anti-pestprotocol: klik hier. In eerste instantie is de mentor de aangewezen persoon om in gesprek te gaan met betrokken partijen. Als het pesten hierdoor niet is opgelost, kunnen vervolgstappen worden ondernomen via de vertrouwenspersoon of vervolgens de anti-pestcoördinator. (zie voor de te zetten stappen het anti-pestprotocol).


De taken van de anti-pestcoördinator zijn:

  • Coördineren van het sociaal veiligheidsbeleid binnen de school;
  • Aanspreekpunt voor collega’s, ouders/verzorgers en leerlingen;
  • Adviseren van docenten, mentoren en schoolleiding;
  • Ontwikkelen van in te zetten preventief lesmateriaal binnen het doelgebied;
  • Overleg met collega’s in vergelijkbare functies van scholen in de omgeving.


De anti-pestcoördinator bij Were Di is mevr. Désirée van Dijk. Zij is bereikbaar via djk@sgweredi.nl

Wilt u meer weten over maatregelen die Were Di neemt om seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie te voorkomen? Klik dan hier voor het reglement.

Website door Webtraders