Goethe

Met het talenprogramma Goethe biedt Were Di leerlingen van de bovenbouw havo en vwo de kans zich nog verder te bekwamen in de Duitse taal (en cultuur). Leerlingen uit 4 havo en 5 vwo kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan de Goethe lessen. Het programma is bedoeld voor leerlingen die een extra uitdaging willen aangaan. Deelnemers aan Goethe volgen wekelijks een extra lesuur Duits. Dat lesuur valt buiten het reguliere lesprogramma, maar wordt in het lesrooster ingepast. Het biedt verdere verdieping en brengt de verschillende vaardigheden op een hoger niveau. De leerlingen sluiten Goethe af door het afleggen van een internationaal erkend examen, dat op school wordt afgenomen. Ze doen examen op de onderdelen: spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid. Met het behaalde certificaat kunnen leerlingen hun kennis van de taal overal ter wereld aantonen. Het certificaat geeft, afhankelijk van het niveau, toegang tot Duitstalige opleidingen zonder verplichte deelname aan een taaltoets. Havo-leerlingen behalen het ERK B1-niveau, vwo-leerlingen behalen een ERK B2-niveau. Leerlingen kunnen vanaf het begin van het schooljaar instappen. Het examen vindt plaats aan het einde van het schooljaar.

Were Di betaalt de kosten van de extra lessen. De kosten van het examen zijn voor rekening van de ouders/verzorgers.

Meer informatie is te vinden via: www.goethe.de

Website door Webtraders