Cambridge

Waarom zou je meedoen aan het ‘Cambridge Programme’?

Hoe fijn zou het zijn als je kon aantonen dat je eigenlijk voor Engels een niveau hoger zou moeten worden ingeschat dan je diploma aangeeft? Hoe leuk zou het zijn als de stap naar een opleiding in het buitenland, een periode als au pair, een uitwisseling of een baan met internationale contacten meer binnen handbereik kwam? Met het ‘Cambridge Programme’ krijgen leerlingen hiervoor de gelegenheid.

Het Cambridge programma is niet slechts waardevol wanneer leerlingen hun talenten willen aantonen of naar het buitenland willen. Steeds vaker moeten leerlingen binnen Nederland behalve hun middelbare school diploma, ook een Cambridge-certificaat laten zien wanneer ze zich aanmelden bij een (tweetalige) opleiding of universiteit.

Er is voor dit programma gekozen omdat de Cambridge certificaten in 130 landen door meer dan 25.000 bedrijven, onderwijs- en overheidsinstellingen worden geaccepteerd en daarmee wereldwijd de meest erkende certificaten Engels zijn die een leerling kan halen.

Hoe pakt Were Di dit aan?

In de bovenbouw van HAVO en VWO wordt het Cambridge programma aangeboden. Leerlingen kiezen aan het eind van de derde klas of ze in een zogenaamde Cambridge klas willen komen of regulier Engels willen volgen. Het programma in de Cambridge klas bereidt zowel voor op het reguliere havo of vwo-examen als op het Cambridge-examen.

Het programma bestaat niet slechts uit examentraining ter voorbereiding op de examens. Afhankelijk van het niveau waar de leerling zich bevindt, wordt er aandacht besteed aan verdiepende projecten, debatten, presentaties, onderzoek in de Engelse taal en dergelijke waarbij aandacht is voor de ontwikkeling van alle vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven en spreken). Door de vaardigheden te gebruiken, worden eveneens grammatica, vocabulaire en idiomen geoefend voor het ‘English in Use’ gedeelte van het examen. Lessen zijn interactief zodat leerlingen met elkaar leren samenwerken en communiceren in de doeltaal. De voertaal tijdens deze lessen is dus Engels.

Het examen

Naast het reguliere eindexamen Engels dat elke eindexamenleerling in Nederland maakt, maken Cambridge kandidaten in maart een tweedaags, extern examen. Het Cambridge examen wordt afgenomen in de Aristozalen te Eindhoven onder het toeziend oog van British Council. Eén examendag zal tijdens de schoolweek plaatsvinden en de leerlingen die daarheen gaan, krijgen hiervoor lesvrij van school. Eén examendag vindt plaats in het weekend.

Verdere informatie

Meer informatie? Neem contact op met dhr. PlegtWebsite door Webtraders