Cambridge

Waarom zou je meedoen aan het ‘Cambridge Programme’?

Hoe fijn zou het zijn als je kunt aantonen dat je eigenlijk voor Engels een niveau hoger zou moeten worden ingeschat dan je diploma aangeeft? Hoe leuk zou het zijn als de stap naar een opleiding in het buitenland, een periode als au pair, een uitwisseling of een baan met internationale contacten meer binnen handbereik zouden komen? Door het ‘Cambridge Programme’ bij Were Di te volgen krijgen leerlingen hiervoor de gelegenheid.

Maar het Cambridge programma is niet alleen waardevol als leerlingen hun talenten willen aantonen of naar het buitenland willen. Steeds vaker moeten leerlingen binnen Nederland behalve hun middelbare school diploma, ook een Cambridge-certificaat laten zien wanneer ze zich aanmelden bij een (tweetalige) opleiding of universiteit.

Hoe pakt Were Di dit aan?

Leerlingen van alle leerjaren en leerniveaus binnen Were Di (vmbo/havo/vwo/WD3) kunnen meedoen aan het 'Cambridge Programme'. Er is voor het Cambridge programma gekozen omdat de Cambridge certificaten in 130 landen door meer dan 25.000 bedrijven, onderwijs- en overheidsinstellingen worden geaccepteerd en daarmee wereldwijd de meest erkende certificaten Engels zijn die een leerling kan halen.

  Were Di wil bijdragen aan talentontwikkeling door gemotiveerde leerlingen verdiepende lessen Engels te bieden waardoor leerlingen op een hoger niveau kunnen uitkomen dan haalbaar is via het reguliere onderwijssysteem.

  Het programma bestaat niet slechts uit examentraining ter voorbereiding op de examens. Afhankelijk van het niveau waar de leerling zich bevindt wordt er aandacht besteed aan verdiepende projecten, debatten, presentaties, onderzoek in de Engelse taal en dergelijke waarbij aandacht is voor de ontwikkeling van alle vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven en spreken). Door de vaardigheden te gebruiken worden eveneens grammatica, vocabulaire en idiomen geoefend voor het ‘English in Use’ gedeelte van het examen. Lessen zijn interactief zodat leerlingen met elkaar leren samenwerken en communiceren in de doeltaal. Er zal zoveel mogelijk Engels worden gesproken en vanaf het B-1 niveau worden lessen uitsluitend in de Engelse taal gegeven.

  De school neemt de kosten van de materialen en docenten voor haar rekening. De leerlingen worden dus op school voorbereid op de examens. De kosten van het examen zijn voor ouders. (U kunt hier een indruk krijgen van de tarieven, maar de werkelijke kosten hangen af van de groepsgrootte.)

  Wanneer kan ik beginnen?

   • Na de herfstvakantie starten de wekelijkse lessen. We gaan door tot enkele weken voor de zomervakantie.
   • Brugklassers krijgen Cambridge-lessen op dinsdag.
   • Overige leerlingen: na afloop van de reguliere lessen.
   • Leerlingen dienen zich in te schrijven d.m.v. van een inschrijfformulier waarna de klassen en tijden worden ingedeeld.

  Wanneer heb ik een certificaat?

  Dat hangt erg van het niveau af dat je nu al hebt en het niveau dat je wilt bereiken. Je hoeft niet per se elk jaar een examen af te leggen.

  Trouwens, als je een Cambridge-certificaat gehaald hebt, gaan we dat vieren met een feestelijke, typisch Brits/Amerikaanse ceremonie. Daar wil je bij zijn!

  U kunt hier meer informatie vinden over de Cambridge examens.

  Meer informatie? neem contact op met mw. C. (Cécile) Corpuz.

  Website door Webtraders